Špeciálna edícia

If you can't see this email click here.
<org_name>
image
 
Pekný deň Subscriber,

kým si začnete naplno vychutnávať letné mesiace, máme pre vás júnový výber z udalostí.
Tou najdôležitejšou je, že sme v júni zavŕšili 25 rokov od nášho založenia, a pri tejto príležitosti sme po májovom VIP podujatí Leader2Leader spustili mnohé novinky.

O svoj názor na jednu z nich, Knowledge Forum, sa v zaujímavom rozhovore exkluzívne pripravenom len pre naše BritCham NEWS podelí Günther Meyringer, CEO Asseco CEIT.

Čo teda priniesol jún?

 • otvorili sme zastúpenie v Košiciach – chceme byť bližšie k našim členom, ktorých počet sa minulý mesiac zase rozrástol a to rovno o troch. Čas v Košiciach sme využili aj na aktívnu účasť na Valnom zhromaždení   s ktorým spolupracujeme a veríme, že to bude ešte užší kontakt a navštívili sme aj nášho člena, ,
 • tému dlhodobej udržateľnosti z pohľadu energetickej efektívnosti budov predstavil na Britských raňajkách v Bratislave aj v Košiciach,
 • jún sa niesol aj v znamení diverzity – nechýbali sme na podujatí LGBTI+ Business Forum, zorganizovanom zastúpením Európskej komisie v SR a Diversity Pro, a to v paneli venovanom LGBTI+. Tému diverzity sme podporili aj partnerstvom a účasťou na medzinárodnej konferencii o generačnom manažmente na pracovisku,
 • pripravili sme Britské raňajky s advokátskou kanceláriou Matejka & Friedmannová a stali sa partnerom ďalšej novinky, ktorou je založenie Legal Tech Hub-u. Zároveň sme získali nového partnera, ktorým je ,najnavštevovanejší portál svojho druhu na Slovensku. Viac už prinesie špeciálny newsletter venovaný AI a digitalizácii právnych služieb,
 • a samozrejme, nechýbali sme ani na  oslave narodenín Jeho Veličenstva kráľa Karola III.

Prajeme Vám krásne leto a tešíme sa na Vaše novinky, o ktoré sa potom radi podelíme!

Tím Britskej obchodnej komory
 
UDALOSŤ MESIACA | SME K VÁM ZASE BLIŽŠIE: NOVÉ ZASTÚPENIA BRITSKEJ OBCHODNEJ KOMORY V KOŠICIACH
image
 
Od 28. júna nájdete zastúpenie našej komory aj v Košiciach, a to v prekrásnej dobovej vile, sídle nášho člena,
advokátskej kancelárie

Ďakujeme tým, ktorí ste mali možnosť prísť medzi nás na ´čaj o piatej´ - boli medzi vami súčasní členovia, ale aj sympatizanti. Nové zastúpenie symbolicky pokrstili lístkami pravého čaju Eduard Szattler, partner Vojčík & Partners a člen nášho predstavenstva spolu s Miroslavou Remenárovou, predsedníčkou predstavenstva. 
Po ňom nemohlo chýbať ani poďakovanie, a to vo forme odovzdania členských certifikátov.  
Medzi hosťami nechýbali okrem zástupcov podnikateľskej sféry ani zástupcovia Košického samosprávneho kraja, mesta Košice aj akademickej obce.

Pozrite si viac z atmosféry podujatia: 
Prítomným sa prihovoril aj pán  
Ladislav Lörinc, podpredseda Košického samosprávneho kraja:

"Tešíme sa, že otvorením zastúpenia v Košiciach bude BritCham bližšie aj k stakeholderom v našom regióne a svojimi aktivitami prispeje k intenzívnejšiemu rozvoju kraja a celého východného Slovenska. 

Vnímam, že BritCham aj Košický samosprávny kraj majú v princípe rovnaké ambície týkajúce sa ekonomického rozvoja východného Slovenska akými sú budovanie moderného a rozhýbaného regiónu.

Členovia BritCham z Košického kraja ako napríklad IT Valley Košice, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Medzinárodné letisko Košice, tí všetci rozhodne patria ku kľúčovým hráčom v tejto oblasti, vďaka ktorým sa tento potenciál darí napĺňať."  


image
Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory s Eduardom Szattlerom, partnerom Vojčík & Partners a členom predstavenstva BritCham.
image
image
Členský certifikát obdržala aj Miriama Hučková, výkonná riaditeľka Košice IT Valley.
Odovzdávanie členských certifikátov pre spoločnosť KPMG Slovensko.
 
image
image
Zúčastneným sa prihovoril aj podpredseda Košického samosprávneho kraja  Ladislav Lörinc.
Preberanie certifikátu – Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom System Solutions Slovakia.
 
image
image
Hostia na slávnostnom otvorení Britskej obchodnej komory v Košiciach.
V družnom rozhovore so Slávkou Tomaščíkovou a Júliusom Rozenfeldom z UPJŠ Košice.
 
ZELENÁ PRE ESG: BRITSKÉ RAŇAJKY S CTP SLOVAKIA PRINIESLI INŠPIRÁCIU
image
Princípy ESG sa stávajú významným faktorom úspechu v podnikaní. Firmy, ktoré ich podcenia, môžu stratiť zákazníkov alebo si obmedziť prístup k novým možnostiam financovania. 
 
Spoločne s našou členskou spoločnosťou , ktorá je partnerom Britskej obchodnej komory v téme udržateľnosti, sme pripravili Britské raňajky na tému ENERGETICKY EFEKTÍVNA PREVÁDZKA PRIEMYSELNÝCH BUDOV - AKO OPTIMALIZOVAŤ NÁKLADY A ZLEPŠIŤ ESG INDIKÁTORY.
 
O svoje znalosti a skúsenosti sa podelili najprv 21. júna v Bratislave a o dva dni neskôr v Košiciach zástupcovia CTP Slovakia – medzi účastníkmi boli plant manažéri, facility manažéri a ďalší, ktorých téma ESG a celkovo udržateľnosti zaujíma.
 
Odborníci z CTP Slovakia, Ivan Pastier,  Business Development Director a Peter Janko, Head of Property Management, predstavili praktické tipy a spôsoby, ako znížiť firemné náklady a zlepšiť ESG parametre. 

Súčasťou prezentácie bol aj prehľad aktuálneho regulačného prostredia v oblasti súvisiacej s témou na úrovni EÚ a na lokálnej úrovni aj to, aké výzvy to prináša.

Zaujímavá prezentácia oboch expertov vyvolala živú diskusiu, ktorá potvrdila dôležitosť ESG témy pre našich členov. Na záver podujatia odovzdala Miroslava Remenárová, predsedníčka BritCham,členský certifikát Stanislavovi PagáčoviCountry Head CTP Slovakia.
 
image
image
 
image
image
 
PEOPLE FORUM: JÚN V ZNAMENÍ LGBTI+
image
S mikrofónom v ruke je Katarína Pšenáková, členka predstavenstva Britskej obchodnej komory a Head of Communications and Campaign, TESCO STORES SR.
 
Počas júna sme mali možnosť zúčastniť sa rôznych vzdelávacích aktivít, pochodov či podujatí, ktoré sa organizovali na podporu práv, dôstojnosti a začlenenia LGBTI+ komunity.

Aj naša komora má medzi svojimi členmi firmy, ktoré môžu ísť príkladom a majú vypracované vzdelávacie programy pre zamestnancov a aktivity pre LGBTI+ zamestnancov, aby sa títo cítili bezpečne a vítaní. Kedže sa nás táto téma dotýka, nemohli sme chýbať na 11. ročníku LGBTI+ Business Fóra, ktoré 26. júna v priestoroch SNG v Bratislave usporiadali Diversity Pro a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

„Mať zavedené stratégie začleňovania pre LGBTI+ zamestnancov má zmysel z obchodného ale aj z etického hľadiska. Vo firmách je dôležité, aby sme aj naďalej vytvárali školenia pre zamestnancov a uistili sa, že každý sa cíti bezpečne a pohodlne,“ uviedla v rámci panelovej diskusie Katarína Pšenáková, členka predstavenstva Britskej obchodnej komory.
image
image
 
PEOPLE FORUM: QUO VADIS, GENERÁCIA 55+ ?
Kto by nepoznal skvelý film Stážista, v hlavnej úlohe, s Robertom de Niro o tom, ako sa navzájom môžu obohacovať rôzne generácie na pracovisku. V rámci projektu , medzinárodný projektový tím, ktorý za SR reprezentovala vzdelávacia firma , zhromaždil rozsiahle praktické a vedecké poznatky o inovatívnych prístupoch k riešeniu výziev súčasného pracovného prostredia.

Témy ako “ľudia” a “diverzita” sú pod drobnohľadom aj našej komory v rámci platformy PEOPLE FORUM. Cieľom konferencie o generačnom manažmente na pracovisku, kde sme boli partnerom, bolo preskúmať rôzne trajektórie a programy, ktoré sa zameriavajú na rozvoj zručností a vedomostí potrebných pre jednotlivcov vo veku 55+, aby mohli fungovať v dnešnom pracovnom prostredí.

Konferencia poskytla účastníkom množstvo vedomostí a pochopenia významu celoživotného vzdelávania a rozvoja na modernom pracovisku.
 
image
image
 
NOVÍ ČLENOVIA BRITCHAM KOMUNITY
image
Vítame spoločnosť

SKPAY je etablovaná platobná a e-Money inštitúcia s významnými referenciami na slovenskom trhu. Spája svet platieb a inovácií so širokou sieťou Slovenskej pošty.

Kontaktné informácie:

SKPAY, a. s.
Námestie SNP 35, 814 20 Bratislava

Office: Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa: 365.bank, a. s., SKPAY, a.s.
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
 
image

CVTI SR je priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Inštitúcia bola založená v roku 1938 ako Slovenská technická knižnica
a vždy patrila k priekopníkom v zavádzaní nových knižničných a informačných služieb.
Plní funkciu národného informačného centra pre rezort školstva, pre vedu, techniku, inovácie a špecializovanej vedeckej knižnice Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie.

Kontaktné informácie:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
Slovak Republic

E-mail: cvti@cvtisr.sk
 
image
Tešíme sa, že medzi novými členmi môžeme privítať aj najnavštevovanejší právny portál na Slovensku , ktorý prináša denne už viac ako 10 rokov najaktuálnejšie informácie z oblasti práva, súdnictva aj judikatúry.
 
Pre svojich odberateľov pripravuje pravidelný newsletter, ponúka na stiahnutie vzory zmlúv, a tiež prémiovú sekciu, kde je časť obsahu uzamknutý.

Pre členov našej komory platia benefity - prístup k prémiovej sekcii so zľavou 20 €, teda zľavnené ročné predplatné počas prvého roka je iba → 69 €. Ďalej zverejnenie štandardného štruktúrovaného profilu advokátskej kancelárie máte ako člen BritCham zazvýhodnenú cenu, so zľavou 100 € na 1 rok k predplatnému → 169 €. 

 
KNOWLEDGE FORUM: SÉRIA WEBINÁROV S ASSECO CEIT ÚSPEŠNE ZAVŔŠENÁ
 
image
V júni sa uskutočnil posledný zo série webinárov, určených pre zástupcov podnikov, ktorí sa venujú zavádzaniu inovácií v rámci Industry 4.0 na tému: Viete, kde sa nachádza váš materiál? A kde výrobná objednávka?

V spolupráci s našim partnerom, ASSECO CEIT vyše 140 účastníkov získalo na sérii webinárov nové poznatky z oblasti:
·    dizajnu a optimalizácie výrobných a logistických procesov
·    analýzy hluku na pracovisku
·    optimalizácie logistickej technológie v reálnom čase
·    vybudovanie bezpečnej a zdravej firemnej kultúry
 
Podobne ako školáci, aj my si dávame “vzdelávaciu pauzu” počas letných mesiacov. V septembri sa môžete tešiť na nové zaujímavé webináre!
 
NA NÁVŠTEVE U NAŠICH ČLENOV: KOŠICE INTERNATIONAL SCHOOL
image
 
Ako sme už avizovali, Britská obchodná komora chce byť bližšie k svojim členom aj v iných regiónoch. Tentoraz sme sa vybrali do Košíc, kde sme stihli záver posledného školského dňa a skoro sme dostali aj “vysvedčenie” od riaditeľky KEIS(Košice International School), Alexandry Blaasovej.

Vyše 60 detí z medzinárodnej materskej a základnej školy začalo prázdniny, tak sme mali čas dozvedieť sa viac o tom, ako prijať viac zahraničných učiteľov či o plánovanom otvorení medzinárodnej strednej školy. Na prázdniny sa pani Blaasová ešte nechystá, v lete ichčaká rekonštrukcia priestorov, aby ich zverenci mohli od septembra využívať väčšie a krajšie učebne a ďalšie priestory.
KNOWLEDGE FORUM: EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S GÜNTHEROM MEYRINGEROM
image
 
„Keď hovoríme o udržateľnej výrobe, digitalizácia a automatizácia predstavujú pre mňa dvojičky budúceho úspechu“

Úvodné podujatie Knowledge Forum, organizované pod záštitou Asseco CEIT a Britskej obchodnej komory na Slovensku, sa uskutočnilo 30. mája 2023. Pritiahlo viac ako osemdesiat expertov na digitalizáciu a automatizáciu z výrobných spoločností, najmä z oblasti automotive. Prinášame Vám exkluzívny rozhovor s pánom Güntherom Meyringom, CEO, Asseco CEIT.

 • Ako hodnotíte toto úvodné podujatie nového formátu Knowledge Forum?
Sme radi, že sa nám podarilo prilákať veľký počet špičkových odborníkov zo širokého spektra klientov. Marketingový tím Asseco CEIT, ako aj Britská obchodná komora odviedli skvelú prácu pri organizácii a propagácii podujatia, od účastníkov sme dostali len pozitívnu spätnú väzbu.

 • Na ktorú oblasť výroby ste sa zamerali v prezentáciách a panelových diskusiách, a prečo?
Hlavnou oblasťou záujmu bola automobilová výroba. Je to samozrejmé vzhľadom na jej význam v slovenskej ekonomike. Našim cieľom bolo tiež ukázať, že zlepšenia a prínosy digitalizácie a automatizácie možno dosiahnuť aj v iných oblastiach výroby a logistiky, pričom jednotliví spíkri uviedli skvelé príklady.

 • Čo si myslíte o pripravenosti dodávateľského reťazca na Slovensku na digitalizáciu a automatizáciu? 
Na základe rozsiahlych investícií automobilových výrobcov OEM na Slovensku a ich priameho vplyvu na dodávateľov, ktorí idú v ich stopách, vidím, že slovenské spoločnosti sú na dobrej ceste k digitalizácii a automatizácii. Nie je otázkou, či áno alebo nie, ale skôr kedy a akým spôsobom sa budú presadzovať ďalšie inovácie.
 • Aké zručnosti by mali mať výrobné tímy, aby boli v budúcnosti úspešné pri zavádzaní digitalizácie a automatizácie?

Výrobné spoločnosti, ktoré chcú byť v budúcnosti úspešné, musia neustále zdokonaľovať svoje kľúčové odborné znalosti, výrobu aj procesy. Zároveň musia zvládnuť schopnosti najmä v oblasti internetu vecí, umelej inteligencie a digitálnych dvojčiat. Mať virtuálne prostredie na plánovanie a simuláciu ponúka obrovské výhody z hľadiska efektívnosti nákladov, času uvedenia na trh a možnosti experimentovať v prostredí typu sandbox s nulovým narušením prebiehajúcich výrobných procesov.

 • Zaznamenali ste vyšší dopyt zo strany vašich zákazníkov, napríklad preto, že chceli urýchliť svoju pripravenosť na udržateľnú budúcnosť, alebo radšej spomalili investície do digitalizácie a automatizácie?
Určite vidíme obrovský dopyt po robotickej automatizácii. Tú urýchľuje stále väčší nedostatok zdrojov na trhu práce a mnohé spoločnosti vidia v automatizácii jediný spôsob, ako kompenzovať nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.

 • Súčasná doba, spojená so zelenou transformáciou, prechodom na automatizáciu a digitalizáciu prináša mnohé výzvy aj príležitosti. Čo vy osobne považujete za najväčšiu príležitosť a čo za najväčšiu výzvu?
Jednu z najväčších príležitostí vytvára nevyhnutný cieľ stať sa CO2 neutrálnymi a sebestačnými. Tento celkový cieľ je hnacím motorom. Výzva spočíva v tom, že si to vyžaduje preskúmanie a prehodnotenie všetkého, čo sme urobili za posledných 100 rokov od priemyselnej revolúcie. Už nejde o to, aby sme vyrábali rýchlo a lacno v dobrej kvalite; musíme to všetko robiť aj naďalej, ale s nulovým vplyvom na našu planétu. 

Prečítajte si celý rozhovor:
 
OSLAVA NARODENÍN JEHO VELIČENSTVA KRÁĽA KAROLA III.
image
Podujatie otvoril britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker.
BRITSKÁ OBCHODNÁ KOMORA NA OSLAVE
BRITSKÁ OBCHODNÁ KOMORA NA OSLAVE
Rezidencia Britského veľvyslanectva už tradične hostila predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a podnikateľského života pri príležitosti oslavy narodenín Jeho Veličenstva kráľa Karola III.

Na oslave nechýbali ani zástupkyne Britcham - členky predstavenstva spolu s našou predsedníčkou.

Na fotografii zľava: Lucia Raimanová, Miroslava Remenárová, Katarína Pšenáková
image
image
Fotografie: zdroj FB British Embassy Bratislava
 
NA ZÁVER: NOVINKY V NAŠOM TÍME
NA ZÁVER: NOVINKY V NAŠOM TÍME
Radi by sme Vám predstavili aktuálny tím nášho officu, v ktorom sú pre Vás k dispozícii okrem členov predstavenstva dve kľúčové osoby: Ivona Žitná a Katarína Štulajterová, ktoré sa našim členom venujú v oblasti eventov a rozvíjania vzťahov vrátane komunikácie. Obe majú cenné skúsenosti z korporátneho pôsobenia, ako aj z mimovládnych organizácií, čím veríme, že budú pre Vás tým správnym partnerom pri napĺňaní Vašich očakávaní od komory.
Zároveň by sme sa chceli poďakovať Lenke Nemeškalovej, ktorá s nami bola od jari minulého roku a vďaka ktorej sa okrem iného naštartovala naša komunikácia na sociálnych sieťach. Lenka úspešne naplnila svoje poslanie nastaviť komunikáciu komory a priblížiť ju súčasným aj novým členom. Ďakujeme a prajeme jej veľa úspechov pri jej ďalších plánoch!
A posledná novinka: Od 1. augusta nás nájdete na novom profile na Facebooku!
Na fotografii zľava: Katarína Štulajterová, Ivona Žitná, Lenka Nemeškalová, Miroslava Remenárová
 

SLEDUJTE NÁS NA , AJ
ZDIEĽAJTE SVOJE NOVINKY A STRETÁVAJME SA

Share:
FacebookTwitterLinkedIn
FacebookLinkedInTwitterYouTube

glueup

Powered by Glue Up
All-in-one CRM Software for Growing Communities