Events where it is good to be. Get inspired for your business.

If you can't see this email click here.
<org_name>
image
 
Pekný deň, Subscriber,
sú tu novinky z našej komory! A čo v nich nájdete?
 • pozvánky na jún: 20.6. založenie Legal Tech Hub a 21./23.6. Britské raňajky s CTP Slovakia v Bratislave a Košiciach, 19.6. International Stakeholder Conference a hlavne: otvorenie zastúpenia v Košiciach 28. júna!
 • fotoreportáž z VIP eventu s obchodným komisárom Jeho Veličenstva pre Európu spolu  LEADER2LEADER
 • pohľad na panelovú diskusiu v podaní členov Britcham na Slovak Compliance Days 2023 
 • vítame nového člena:
 • zo zákulisia vernisáže v T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery
 • prvé Knowledge Forum s Asseco CEIT aj cez 
 • Speed Business Meeting - jarná edícia
 • tipy na rozvoj a vzdelávanie:

Príjemné čítanie, v júni sa k Vám ešte raz vrátime a bude to zaujímavé!

Tím Britskej obchodnej komory
Dear Subscriber,
here are some good news from our chamber! And what will you find in them?
 • June invitations: 20.6. establishment of Legal Tech Hub and 21./23.6. British Breakfast with CTP Slovakia in Bratislava and Košice, 19.6. International Stakeholder Conference and most importantly: the opening of the office in Košice on June 28!
 • photo report from the VIP event with His Majesty's Trade Commissioner for Europe together with a from LEADER2LEADER
 • a look at the panel discussion presented by Britcham members at Slovak Compliance Days 2023
 • we welcome a new member:
 • the opening of the exhibition in T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery
 • the first Knowledge Forum with Asseco CEIT also via
 • Speed Business Meeting - spring edition
 • development and training tips:
Enjoy reading! We will come back to you again in June and it will be really interesting!

The British Chamber of Commerce Team
 
POZVÁNKY NA PODUJATIA | UPCOMING EVENTS - INVITATIONS
Bude to jún plný podujatí a čo je skvelé, zamierime do Košíc, kde v priestoroch bude naše zastúpenie na východnom Slovensku. Vyberte si z pozvánok!
It will be June full of events and what is great, we will head to Košice, where will have our representation in eastern Slovakia. Choose from invitations!
 
Otvorenie zastúpenia Britskej obchodnej komory v Košiciach
Otvorenie zastúpenia Britskej obchodnej komory v Košiciach

date

Jun 28, 2023
(5:00 PM - 6:30 PM) (GMT+2)

location

Vojčík & Partners, s.r.o., advokátska kancelária
Slovakia
Veľmi sa tešíme na stretnutie s našimi členmi a sympatizantmi pri príležitosti otvorenia zastúpenia Britskej obchodnej komory v Košiciach, 28. júna 2023 o 17,00 hod. v historickej budove, kde sídli advokátska kancelárie na Rázusovej 13 v Košiciach.

Príďte medzi nás a dajte si s nami možno aj šálku tradičného anglického čaju! Počet miest je limitovaný.
We are looking forward to meeting our members and sympathizers on the occasion of the opening of the representative office of the British Chamber of Commerce in Košice on June 28, 2023 at 5 p.m. in the historic building where the law office is located at Rázusova 13 in Košice.

Join us - register and enjoy a cup of English tea with us! Number of participants is limited.
 
Legal Tech Hub Kick Off
Legal Tech Hub Kick Off

date

Jun 20, 2023
(8:30 AM - 11:00 AM) (GMT+2)

location

Kubi´s The Nook
Bratislava, Bratislavský k...
Pripájame sa k novej iniciatíve, ktorá vznikla z podnetu nášho člena, advokátskej kancelárie: Legal Tech Hub, platforma pre rozvoj technologických nástrojov a riešení pre právnické služby. Medzi spíkrami budú JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Matejka a Július Kürthy.

Podujatie bude v SJ. Vstup je bezplatný na základe registrácie.
We are joining a new initiative driven by our member, law office Legal Tech Hub, a platform for development of legal tech solutions for legal services. Looking forward to welcome interesting speakers: JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M., JUDr. Ondrej Matejka and Július Kürthy.

Event will be held in Slovak. Entry is free, and possible under registration.
 
British Breakfast: Energy-efficient Operation of Industrial Buildings
British Breakfast: Energy-efficient Operation of Industrial Buildings

date

Jun 21, 2023
(8:30 AM - 10:30 AM) (GMT+2)

location

Kubi´s The Nook
Bratislava, Bratislavský k...
British Breakfast: Energy-efficient Operation of Industrial Buildings
British Breakfast: Energy-efficient Operation of Industrial Buildings

date

Jun 23, 2023
(8:30 AM - 10:30 AM) (GMT+2)

location

Boutique Hotel Slávia
Košický kraj, Slovakia
Stretnite expertov z Slovakia v Bratislave aj Košiciach, ktorí sa podelia o skúsenosti a idey na tému:

AKO ZLEPŠIŤ ESG INDIKÁTORY A OPTIMALIZOVAŤ NÁKLADY POMOCOU ENERGETICKEJ PREVÁDZKY BUDOV

Prezentácia sa bude venovať okruhom:
 • Hlavné aspekty legislatívy energetickej efektívnosti vzťahujúcej sa na priemyselné budovy a ako splniť jej požiadavky v kontexte ESG.
 • Priame a nepriame opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie v priemyselných budovách.
 • Postoje k bezpečnému a nákladovo efektívnemu obstarávaniu verejných služieb.
 • Budúce pohľady na energetické štandardy priemyselných budov a ako sa na ne pripraviť.
Vstup je voľný, stačí sa len zaregistrovať.
Podujatie sa bude konať v angličtine.
Meet  experts who will share in Bratislava and Košice their expertise on the topic:

HOW TO IMPROVE ESG INDICATORS AND OPTIMIZE COSTS THROUGH ENERGY-EFFICIENT OPERATION OF BUILDINGS

The presentation will cover:
 • Main aspects of energy efficiency legislation applicable to industrial buildings and how to meet its requirements in the context of ESG.
 • Direct and indirect measures aimed at reducing energy consumption in industrial buildings.
 • Attitudes to safe and cost-effective utilities procurement.
 • Future insights for energy standards of industrial buildings and how to prepare for them.

Entry is free. Event will be held in English.
 
LEADER2LEADER: UDALOSŤ MESIACA | HIGHLIGHT OF THE MONTH
image
Hlavnou udalosťou mája bolo naše prvé VIP podujatie LEADER2LEADER, ktoré sme pripravili ako prvú aktivitu pri príležitosti 25. výročia založenia našej komory a 30. výročia obchodných vzťahov medzi Veľkou Britániou a Slovenskom.
V historických priestoroch Zrkadlovej sály sme privítali viac ako 80 zástupcov vedenia našich členov a čestných hostí panelovej diskusie, medzi ktorými boli H.M. Chris Barton, britský obchodný komisár Jeho Veličenstva pre Európu, H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku, Lucia Kišš, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce, MZV SR a 
Robert Šimončič, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

Podujatím sprevádzala Miroslava Remenárová, naša predsedníčka predstavenstva, ktorá spolu s ďalšími zástupcami predstavenstva, Tatianou Hargašovou, KPMG, Katarínou Pšenákovou, TESCO Stores SR a Richardom Brightom, Jaguar Land Rover Slovakia, odovzdala prvé členské certifikáty v tomto roku.

Srdečne ďakujeme sponzorom a partnerom tohto podujatia, spoločnostiam , , a , za ich vzácnu podporu.

Pozrite si viac z atmosféry podujatia: 
The main event of May was our first VIP event LEADER2LEADER, which we prepared as the first activity on the occasion of the 25th anniversary of the foundation of our chamber and the 30th anniversary of business relations between Great Britain and Slovakia.
In the historic premises of the Hall of Mirrors, we welcomed more than 80 representatives of the leadership of our members and honorary guests of the panel discussion, among whom were H.M. Chris Barton, His Majesty's British Trade Commissioner for Europe, H.E. Nigel Baker, British Ambassador to Slovakia, Lucia Kišš, Director General of the Economic and Development Cooperation Section, MFA of the Slovak Republic and Robert Šimončič, CEO, Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO). The event was moderated by Miroslava Remenárová, our Chairwoman of the Board, who together with other representatives of the Board, Tatiana Hargašová, KPMG, Katarína Pšenáková, TESCO Stores SR and Richard Bright, Jaguar Land Rover Slovakia, also handed over the first membership certificates this year.

We cordially thank the sponsors and partners of this event: , , and for their precious support.

See more of the atmosphere of the event:
image
image
 
A ako sa na podujatí cítil Chris Barton? To si prečítali stovky jeho followerov a teraz máte príležitosť aj Vy!
Read here about his visit in Slovakia!

Q: Which country has the highest number of castles per head, produces the largest number of cars per head, and it seems has the largest toothpaste tubes in the world? 🌍
A: Slovakia, which I had the pleasure of visiting this week. 🇸🇰

Highlights included 👇
📣 Speaking at the  "Silver Wedding" 25th anniversary reception, highlighting the deep value UK puts on our trade relationship, its impressive growth (UK exports + 32% last year, total trade >£5bn), exciting investment opportunities and environment for  companies in UK, and how the UK Government can help. Thank you  for the wonderful hosting.
 
🦻 Hearing inspiring stories from many UK companies active in Slovakia and bringing joy and jobs across the country – including  and 
 
🇬🇧🤝🇸🇰 Sharing perspectives on our bilateral and multilateral trade interests in meetings with Slovak Ministry of Economy, Ministry of Foreign and European Affairs and : Very encouraging to see such similarity in our support for open, rules-based trade.
 
👀 Admiring JLR’s spectacular – and vast! – production facility for Defender and Discovery models, and Haleon’s factory producing all the world’s Sensodyne & Aquafresh toothpaste alongside other brands. Both companies are brilliant examples of enormous benefits that  can bring – growth, jobs (7000 on and around JLR site alone), enhancing sustainability, exemplifying business ethics, supporting the wider community (incl. 100s of Ukrainian employees). 
 
Huge thanks to our superb team in Slovakia, excellently led by British Ambassador to Slovakia,  and DBT Country Director . And do get in touch with Ivana if you are a UK company wanting to grow your exports in Slovakia, or a Slovak company wanting to buy from or invest in UK. 🇬🇧
 
image
Zľava doprava/ From the left side to the right:
Robert Šimončič, generálny riaditeľ, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Lucia Kišš, generálna riaditeľka Sekcie hospodárskej a rozvojovej spolupráce, MZV SR, H.M. Chris Barton, britský obchodný komisár Jeho Veličenstva pre Európu, H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku, Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR.
 
image
image
 
image
image
 
image
image
 
NAŠI SPÍKRI NA COMPLIANCE DAYS | BRITCHAM SPEAKERS : COMPLIANCE DAYS, 30.5.
image
V rámci našej spolupráce so sme boli súčasťou prestížneho podujatia 16.-17.5.

Počas viac ako hodinového panelu pod vedením M. Remenárovej sa téme dopadu globálnych výziev na podnikanie venovali: Jarmila Gurská, Country Manager, SHELL Slovakia, Katarína Pšenáková, Head of Communication
TESCO STORES SR, Tomáš Búry, 
Advocate|Counsel, Allen & Overy Bratislava, Ondrej Matejka,
Partner, Matejka&Friedmannová a 
Miroslav Talian, Director Deal Advisory,
KPMG.

Účastníci konferencie ocenili pestré zastúpenie biznisu v podaní našich spíkrov a možnosť spoznať bližšie ich pohľad na výzvy.
Záver v skratke? Zmena je príležitosť. 
Thanks to our cooperation with the , we were part of the prestigious, on May 16 -17.

During a more than one-hour panel led by M. Remenárová, the following leaders and experts discussed the impact of global challenges on business: Jarmila Gurská, Country Manager at SHELL Slovakia, Katarína Pšenáková, Head of Communication at TESCO STORES SR, Tomáš Búry, Advocate|Counsel at Allen & Overy Bratislava, Ondrej Matejka, Partner at Matejka&Friedmannová and Miroslav Talian, Director Deal Advisory at KPMG.

The participants of the conference appreciated the diverse representation of business presented by our speakers and the opportunity to get to know their perspective on challenges.
Conclusion in a nutshell? Change is an opportunity.
 
image
 
image
image
 
image
image
 
NOVÝ ČLEN BRITCHAM KOMUNITY | A NEW MEMBER OF OUR BRITCHAM COMMUNITY
image
Vítame spoločnosť 
Spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti spoločného stravovania, vendingu a cateringu už viac ako 25 rokov. Aproxima poskytuje služby v spoločnom stravovaní pre viac ako 10 000 zákazníkov denne. Prioritou firmy je spokojnosť zákazníkov, a preto vo svojej činnosti napĺňajú záväzok poskytovať vždy len profesionálne služby na najvyššej úrovni. Varia z čerstvých a kvalitných surovín a ponúkajú jedinečný koncept, ktorý vám dokážu vytvoriť namieru - pre vašu spokojnosť aj spokojnosť & wellbeing Vašich zamestnancov.

GASTRO | CATERING | VENDING

Kontaktné informácie:

APROXIMA, s.r.o.
NÁDRAŽNÁ 2534/33C
909 01 SKALICA
Slovakia
aproxima@aproxima.sk
+421 34 664 40 53
https://aproxima.sk/
Welcome 
Experienced company providing complex services in the field of joint meals, vending and catering for more than 25 years. Aproxima provides catering services for more than 10,000 customers a day. The company's priority is customer satisfaction, which is why they fulfill their commitment to always provide only professional services at the highest level. They cook from fresh and high-quality ingredients. Aproxima offers a special concept, able to prepare it according your individual needs to support satisfaction and wellbeing of your employees.

GASTRO | CATERING | VENDING

Contact:

APROXIMA, s.r.o.
NÁDRAŽNÁ 2534/33C
909 01 SKALICA
Slovakia
aproxima@aproxima.sk
+421 34 664 40 53
https://aproxima.sk/
 
VERNISÁŽ T.O.P. AUTO PREMIUM ART GALLERY | ART EXHIBITON T.O.P. AUTO PREMIUM ART GALLERY
image
Ďakujeme za pozvánku nášmu Patrónovi, , ktorý našich členov pozval 25.5. na vernisáž výstavy Ivety Lederer a Jána Lehotského pod názvom Nečakaná radosť v priestoroch T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery na Rožňavskej 30 v Bratislave. Výstava je prístupná do 15.9. 2023 v pracovné dni od 8. do 18. hod.

Iveta Ledererová je známa ako módna návrhárka a výtvarníčka, Janka Lehotského si väčšina z nás spája s hudbou. Na vernisáži sa však predstavil aj ako umelec z úplne inej oblasti, kde svoje umenie pretavil do dreva. Vystavené diela určite odporúčame vidieť na vlastné oči a prípadne nájdete inšpiráciu na zakúpenie niektorého z nich.

Hostiteľ v zastúpení Petra Dudoňa, Managing Directora T.O.P. AUTO PREMIUM previedol priestormi aj Richarda Brighta, člena predstavenstva BritCham a nechýbala ani Ivona Žitná, naša Event & Relationship manažérka a Miroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva BritCham.

Foto: Razvan Amarandei, BritCham
Our Patron, invites you to the exhibition of Iveta Lederer and Ján Lehotský under the name Unexpected joy in the premises of T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery at Rožňavská 30 in Bratislava. The exhibition is open until September 15, 2023, on weekdays from 8 a.m. to 6 p.m. Entry is free.

Iveta Ledererová is known as a fashion designer and artist. Janko Lehotský is for most of us associated with music. However, at the opening, he also presented himself as an artist from a completely different area, where he transformed his art into wood. We definitely recommend seeing the exhibited works with your own eyes, and you may find inspiration to buy one of them.

Our host, Peter Dudoň, Managing Director of T.O.P. AUTO PREMIUM also showed Richard Bright, member of the Board of BritCham, around the premises, and Ivona Žitná, our Event & Relationship Manager, and Miroslava Remenárová, the Chairwoman of the BritCham Board were also present.

Photos: Razvan Amarandei, BritCham
image
image
image
image
image
 
KNOWLEDGE FORUM WITH ASSECO CEIT: DIGITIZATION & AUTOMATION
image
Základom pokroku je inovácia a rozvoj znalostí, preto sme vytvorili v máji KNOWLEDGE FORUM, nový formát na stretávanie tých, ktorí zdieľajú rovnaký pohľad.

Ďakujeme spoločnosti , že túto ideu podporila a spoločne sme mohli uviesť prvé stretnutie v ich priestoroch na Galvaniho 19 v Bratislave. 

Privítali sme viac ako 60 špičkových expertov na digitalizáciu a automatizáciu z oblasti výroby, špeciálne automotive. Takáto zostava sa podľa vyjadrení účastníkov nevidí hocikedy a sme hrdí, že to dokázala práve naša komora!

V júni Vám prinesieme rozhovor s pánom Guentherom Meyringerom, CEO, Asseco CEIT a priblížime aj obsah prezentácií. 

Zatiaľ nazrite cez video: 
Zdroj videa: Asseco CEIT, a.s.
Progress is based on innovation and the development of knowledge, which is why we created the KNOWLEDGE FORUM in May, a new format for gathering those who share the same vision.

We thank for supporting this idea and together we were able to present the first meeting in their premises at Galvaniho 19 in Bratislava.

We welcomed more than 60 top experts in digitization and automation from the field of production, especially automotive. According to the participants, such a lineup has never been seen before, and we are proud that our chamber was able to do it!
In June, we will bring you an interview with Mr. Guenther Meyringer, CEO, Asseco CEIT, as well as the content of the presentations.

For now, take a look through the video:
Video source: Asseco CEIT, a.s.
image
image
 
SPEED BUSINESS MEETING | SUPPORTING YOUR BUSINESS
image
Business networkingové podujatie, ktoré organizujú viaceré obchodné komory s pôsobnosťou v SR, sa uskutočnilo v bratislavskom hoteli Lindner, 30. mája 2023.
Pozitívne nabitý priestor určený všetkým, ktorí chcú rozšíriť sieť svojich obchodných kontaktov a vytvoriť nové príležitosti na spoluprácu.

Na ďalšie z týchto stretnutí sa môžete tešiť už v septembri. O termíne Vás budeme včas informovať.
Popular business networking event, organized by several chambers of commerce operating in Slovakia, took place in Bratislava's Lindner Hotel on May 30, 2023. A positively charged space intended for all those who want to expand their network of business contacts and create new opportunities for cooperation.

The next one will take place in September. We will inform you about the date in time.
image
image
 
VZDELÁVAJTE SA S KPMG V OBLASTI ESG | UPSKILL WITH KPMG IN THE FIELD OF ESG
image
 
 
 • Druhé školenie v rámci KPMG ESG Certifikácie poskytuje základný rámec ESG informácií, ktoré od vás budú v budúcnosti vyžadovať bankové inštitúcie.
 • Na školení sa budeme venovať téme vzorového ESG dotazníka, ktorý vytvorila Komisia pre ESG a udržateľnosť na pôde Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Školenie je organizované v spolupráci s SBA, a teda získate informácie priamo zo zdroja.
 • Po absolvovaní školenia získate KPMG ESG certifikát – ESG dáta pre bankové inštitúcie.
 • Dátum školenia: 23.6. 2023
 • Školenie sa uskutoční v slovenskom jazyku, prezenčne v priestoroch KPMG Business Institute
 • Detaily spolu s registračným formulárom sú 
 • Cena: 250 eur bez DPH
 • V poplatku je zahrnuté: školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – ESG dáta pre bankové inštitúcie
 • 10% zľava pre členov BritCham

 • The second training within the KPMG ESG Certification provides a basic framework of ESG information that banking institutions will require from you in the future.
 • At the training, we will focus on the topic of the sample ESG questionnaire, which was created by the Commission for ESG and Sustainability at the Slovak Banking Association (SBA). The training is organized in cooperation with the SBA, so you get information directly from the source.
 • After completing the training, you will receive the KPMG ESG certificate - ESG data for banking institutions.
 • Date of training: 23.6. 2023
 • The training will take place in the Slovak language, as a live event at the premises of the KPMG Business Institute
 • Details along with the registration form are
 • Price: 250 euros without VAT
 • The fee includes: training materials, refreshments during breaks and lunch, KPMG ESG certificate - ESG data for banking institutions
 • 10% discount for BritCham members
 
PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA s topcoach.sk | PARTNERSHIP WITH topcoach.sk
International Stakeholder Conference
International Stakeholder Conference

date

Jun 19, 2023
(9:30 AM - 5:00 PM) (GMT+2)

location

Hotel Devin
Bratislava, Bratislavský k...
Hlavný organizátor podujatia:

S potešením Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu o generačnom manažmente na pracovisku.

V rámci projektu medzinárodní partneri zhromaždili rozsiahle praktické a vedecké poznatky o inovatívnych prístupoch k riešeniu výziev súčasného pracovného prostredia.

Pridajte sa k nám 19. júna 2023 v bratislavskom hoteli Devín a spoznajte spolu s nami najnovšie trendy v riešení naliehavých otázok digitálnej gramotnosti, kultúry na pracovisku a inovácií a adaptácie a ich význam pre pracovnú silu vo veku 55 a viac rokov.

Konferencia sa uskutoční v anglickom jazyku. Vstup bezplatný s povinnosťou registrácie.
Zaregistrovať sa môžete bezplatne tu:
Main organizer of conference:

Join us for the International Stakeholder Conference showcasing expertise in generational management at the workplace!

Under the project, international partners have collected vast practical and scientific knowledge on innovative approaches to address challenges of today's workforce landscape.
Join us on 19th June 2023 in Bratislava´s hotel Devín and explore with us the newest trends in addressing the pressing issues of digital literacy, workplace culture and innovation and adaptation, and their relevance for the 55+ workforce.

Participation is free. Conference language is English.

Register here, please:
 
PUBLIC AFFAIRS: V rámci iniciatívy Za právny štát prispievame svojimi pripomienkami.
 

SLEDUJTE NÁS NA , AJ
ZDIEĽAJTE SVOJE NOVINKY A STRETÁVAJME SA

Share:
FacebookTwitterLinkedIn
 
FacebookLinkedInTwitterYouTube

glueup

Powered by Glue Up
All-in-one CRM Software for Growing Communities