Event Details

V spolupráci s naším členom Asseco CEIT, a.s. , odborným garantom webinára Vám ponúkame sériu bezplatných webinárov.


Optimalizácia a automatizácia logistických tokov – cesta k efektívnemu výrobnému prostrediu


Uvažujete nad automatizáciou výrobných či logistických procesov? Plánujete rozšíriť výrobu či samotné produktové portfólio?

Radi by ste automatizovali logistické procesy, ale neviete, kde začať a aké náklady máte očakávať?

Ako často si kladiete otázku "Čo ak…?"


Pomôžeme vám nájsť odpovede na scenáre typu "čo ak" bez toho, aby ste museli zvažovať nákladné experimenty vo vašom závode.

Ukážeme vám, ako v bezpečnom virtuálnom prostredí testovať a zdokonaľovať všetky navrhované zmeny, identifikovať úzke miesta a získať prehľad o tom, ktoré faktory sú najdôležitejšie pre výkon vášho systému.


Na webinári sa dozviete:

  • ako naplánovať či optimalizovať layout výrobnej prevádzky
  • ako eliminovať úzke miesta, ktoré vznikli nevhodnou dispozíciou počas plánovania logistického systému
  • ako usporiadať logistické toky a zaviesť automatizovanú logistiku
  • ako eliminovať dôsledky nedostatku kapacít, prípadne prestoje a chybovosť
  • ako eliminovať náklady na manuálnu logistiku pomocou jej automatizácie


Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, riadiacim pracovníkom v oblasti a logistiky.


Webinár je bezplatný, potrebná je registrácia. Registrujte sa, prosím, na adrese:

http://bitly.ws/S7NI


Tento seminár je v slovenskom jazyku, v daný deň sa uskutoční aj webinár v anglickom jazyku, registrácia viď nižšie. This webinar is in the Slovak language, registatration for English webinar see below.Tešíme sa na Vašu účasť.

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....


In cooperation with our member Asseco CEIT, a.s. as a professional guarantor, we have prepared a series of free webinars for you.


Optimization and Automation of Logistic Flows – Path to an Efficient Manufacturing Environment

Are you considering automation of production or logistic processes? Are you planning to expand production or the product portfolio? Would you like to automate logistic processes, but you don't know where to start and what costs to expect? How often do you ask yourself "What if…? "

We will help you find the answers to "what if" scenarios without having to consider expensive experiments in your plant. We will show you how to test and improve all proposed changes in a safe virtual environment, identify bottlenecks, and gain an overview of which factors are the most important for your system performance.


Our webinar will show you:

  • How to plan or optimize the layout of the production facility
  • How to eliminate bottlenecks that have emerged due to inappropriate arrangement during logistics system planning
  • How to organize logistic flows and implement automated logistics
  • How to mitigate the consequences of capacity shortages, downtimes, and errorsWho is the workshop intended for? Production managers, logistics managers, technical directors, industrial engineers, managers in the field of production, assembly and logistics.


The webinar will be held in English, from 01:00 – 01:30PM. The webinar is free, registration is required.

Please, register at the:

http://bitly.ws/S84PWe are looking forward to your participation.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Speakers

Agenda

10:00 AM - 10:30 AM
Optimalizácia a automatizácia logistických tokov – cesta k efektívnemu výrobnému prostrediu slovenská verzia
1:00 PM - 1:30 PM
Optimization and Automation of Logistic Flows – Path to an Efficient Manufacturing Environment English version