Event Details

V spolupráci s naším členom Asseco CEIT, a.s. , odborným garantom podujatí, pokračujeme v sérii bezplatných webinárov

Tentoraz sa venujeme téme

Viete, kde sa nachádza váš materiál? A kde výrobná objednávka?


Popis:

Mať nastavené materiálové toky a dodržiavať priebežnú dobu (lead time) objednávok je nevyhnutnosťou pre úspešné dodržanie výrobného plánu v každom výrobnom podniku. Aká je v skutočnosti realita?


Na webinári sa dozviete:

  • Aké sú možnosti trekovania materiálu a výrobných objednávok
  • Ako efektívne skracovať a monitorovať lead time
  • Ako dohľadať konkrétny produkt a sledovať stav materiálu v reálnom čase
  • Ako riadiť materiálový tok online


Komu je workshop určený? Manažérom výroby, manažérom logistiky, technickým riaditeľom, priemyselným inžinierom, riadiacim pracovníkom v oblasti výroby, montáže a logistiky, zástupcom priemyselných podnikov, ktorí sa venujú zavádzaniu inovácií Industry 4.0


Webinár je bezplatný, potrebná je registrácia.

Registrujte sa, prosím, do 5. júna 2023. Po registrácii Vám na Vašu emailovú adresu zašleme prístupový link.

Webinár sa uskutoční v anglickom jazyku.


Tešíme sa na Vašu účasť.

Vzdelávajte sa s Asseco CEIT, a.s.


....


In cooperation with our member Asseco CEIT, a.s. as a professional guarantor, we continue with the series of free webinars for you.

This time we are dealing with a topic

Do you know the whereabouts of your material? And the whereabouts of your production order?


Description:

Having properly defined material flows and keeping to the lead time of orders is essential for the successfully meeting the production plan in every manufacturing plant. But what is the real situation?


Our webinar will show you:

  • what the possibilities for tracking material and production orders are
  • how to shorten and monitor the lead time effectively
  • how to search for a specific product and monitor the state of the material in real time
  • how to manage material flows online


Who is the workshop intended for?

Production managers, logistics managers, technical directors, industrial engineers, managers in the field of production, assembly and logistics, representatives of industrial enterprises who are dedicated to the introduction of Industry 4.0 innovations.


The webinar will be held in English.

The webinar is free, registration is required. Registration is open until June 5, 2023.

After the registration, an access link to the webinar will be sent to your e-mail address.


We are looking forward to seeing you.

Upskill with Asseco CEIT, a.s.

Speakers

Agenda

10:00 AM - 10:30 AM
Presentation
10:30 AM - 10:45 AM
Questions & Answers

Community

Connect with 10 people attending this event

MCMBMS