Event Details


BRITISH CHAMBER OF COMMERCE IN THE SLOVAK REPUBLIC

cordially invites you to the VIP event for CEOs


LEADER2LEADER


May 16, 2023, Tuesday, 13,30 – 15,30

Primaciálny palác, Mirrors Hall, Primaciálne námestie 1, Bratislava


Event description

We are delighted to inform you that we are launching a new format for CEOs to enable you to meet and conduct dialogue on the topics which impact Slovak business environment and thus your business too. The 1st LEADER2LEADER event will host a special guest, H.M. Chris Barton, Trade Commissioner for Europe.


Having H.M. Chris Barton, Trade Commissioner for Europe visiting Slovakia, it will provide a special opportunity to discuss bilateral trade relations, share success stories and discuss new trade opportunities between the United Kingdom and Slovakia – and underlined with the 25th anniversary of British Chamber of Commerce in the Slovak Republic celebrated in June. Event also includes a special member certificate ceremony acknowledging successful business stories of you, our members who constantly contribute to the success of mutual economic relations between UK and Slovakia.


Programme


13,00-13,30 Registration

13,30-13,35 Welcome - Then and NowMiroslava Remenárová, Chairwoman of the Board, British Chamber of Commerce

13,35-13,45 Opening Speech – H.E. Nigel Baker, British Ambassador to Slovakia and Honorary President of the British Chamber of Commerce in the Slovak Republic

13,45 – 13,55 Key Note – Chris Barton, His Majesty's Trade Commissioner for Europe

13,55 – 14,30 30 Years of Trade Relations Between United Kingdom and Slovakia

Role of the economic diplomacy and the future of investment opportunities in Slovakia

  • Peter Švec, State Secretary, Ministry of Economy
  • Lucia Kišš, General Director, Economy and Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
  • Robert Šimončič, CEO, Slovak Investment and Trade Development Agency - SARIO
  • Moderated by M. Remenárová, Chairwoman of the Board, British Chamber of Commerce

14,30-15,00 SK-UK Business Success Stories & Certificate Awards Ceremony

Learn from successful businesses about their achievements or constrains and celebrate those who create story of the British Chamber of Commerce during 25 years of its history

15,00-15,30 Closing Word & RefreshmentAdmission by invitation only.

...BRITSKÁ OBCHODNÁ KOMORA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Vás srdečne pozýva na VIP podujatie pre CEOs


LEADER2LEADER


16. mája, 2023, utorok, o 13,30 – 15,30 hod.

Primaciálny palác, Zrkadlová sála, Primaciálne námestie 1, BratislavaO podujatí

S radosťou vám oznamujeme, že spúšťame nový formát určený lídrom firiem, ktorý bude platformou pre stretnutia a dialógy o témach, ktoré ovplyvňujú slovenské podnikateľské prostredie, a tým aj podnikanie. Prvé podujatie LEADER2LEADER bude hostiť špeciálneho hosťa, H.M. Chrisa Bartona, britského obchodného komisára pre Európu.


Prítomnosť H.M. Chrisa Bartona, britského obchodného komisára pre Európu Vám poskytne špeciálnu príležitosť na diskusiu o bilaterálnych obchodných vzťahoch, zdieľanie úspešných príbehov a priestor na dialóg o nových obchodných príležitostiach medzi Spojeným kráľovstvom a Slovenskom, na ktorom sa svojou činnosťou už 25. rok podieľa aj naša Britská obchodná komora. Súčasťou podujatia je aj špeciálny ceremoniál odovzdávania členských certifikátov, ktorý je oslavou členstva a úspešných podnikateľských príbehov Vás, našich členov, neustále prispievajúcich k úspechu vzájomných ekonomických vzťahov medzi UK a Slovenskom.


Program


13,00-13,30 Registrácia

13,30-13,35 Privítanie - Then and NowMiroslava Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR

13,35-13,45 Úvodný príhovor – H.E. Nigel Baker, britský veľvyslanec na Slovensku a Čestný prezident Britskej obchodnej komory v Slovenskej republike

13,45 – 13,55 Hlavný prejav – H.M. Chris Barton, britský obchodný komisár pre Európu

13,55 – 14,30 30 rokov obchodných vzťahov medzi UK a Slovenskom

Úloha ekonomickej diplomacie a budcúnosť investičných príležitostí na Slovensku

  • Peter Švec, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Lucia Kišš, General Director, ekonomická a rozvojová spolupráca, Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • Robert Šimončič, CEO, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO
  • Moderuje M. Remenárová, predsedníčka predstavenstva Britskej obchodnej komory v SR

14,30-15,00 SK-UK Business Success Stories & odovzdávanie členských certifikátov

Získajte poznatky z úspešných pondnikateľských príbehov, z ich úspechov i zdolaných prekážok a oslávte spolu s nami spoločnosti, ktoré tvoria príbeh Britskej obchodnej komory počas 25 rokov jej existencie

15,00-15,30 Záverečné slová & Občerstvenie


Vstup len na pozvánky.

Venue

Primaciálny palác/Primate´s Palace

Primaciálne námestie 2
Bratislava, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map