Event Details

SPEED BUSINESS MEETING: PRÍLEŽITOSŤ NA NOVÉ OBCHODNÉ KONTAKTY


Prijmite pozvanie na druhý tohtoročný Speed Business Meeting, podujatie, kde môžete za dve hodiny stretnúť niekoľko desiatok zástupcov firiem zo širokého spektra podnikania. Aj v tomto vydaní budeme opäť spájať členov nielen z našej, Britskej obchodnej komory, ale aj z ostatných obchodných komôr, ktoré pôsobia na Slovensku (ChamCham).


Po úvodnej registrácii a príhovore Vás čaká séria 1-to-1 stretnutí, každé v trvaní 10 minút. Tento čas patrí patrí len Vám, aby ste ho využili na zoznámenie, prezentáciu svojej firmy, produktov či služieb alebo zistenie potrieb Vášho potenciálneho nového partnera.


Po ukončení tejto dynamickej časti Vás čaká občerstvenie v príjemnej atmosfére, ktorý môžete využiť na podrobnejšie diskusie a rozhovory.


Program:

16:00 - 16:15 Registrácia

16:15 - 16:30 Začiatok akcie a vysvetlenie pravidiel

16:30 - 18:30 séria 1 to 1 stretnutí

18:30 - 19:30 občerstvenie


Účastnícky poplatok:

26 € + DPH pre členov našej komory

69 € + DPH pre nečlenov


Registrácia je otvorená do 20.5. 2024 do 10:00. Počet miest je limitovaný, preto odporúčame skorú registráciu.

Radi by sme Vám dali do pozornosti, že s registráciou je spojený záväzok uhradiť registračný poplatok.


Tešíme sa na stretnutie s Vami a v prípade otázok sme Vám radi k dispozícii.


Váš tím

Britskej obchodnej komory v SR


...


SPEED BUSINESS MEETING: YOUR OPPORTUNITY TO EXPLORE NEW BUSINESS OPPORRTUNITIES


We would like to invite you the this year's second edition of Speed Business Meeting where you can meet during 2 hours plenty of representatives of companies from different business areas. We will provide you with the opportunity to meet members of our British Chamber of Commerce, as well as those who are from other chambers, which are active in Slovakia (ChamCham community).


After registration and welcome speech, you will join a serie of 1-to-1 sessions with other participants; each one takes 10 minutes. It is time to present your business, products or services and explore the needs of your potential new business partner or customer.


After this dynamic part, you can enjoy a refreshement and meet other participants - it is favourite networking part!


Programme:

16:00 - 16:15 Registration


16:15 - 16:30 Start of the event and explanation of the rules


16:30 - 18:30 1 to 1 meetings


18:30 - 19:30 refreshments


Participation fee:

€26 + VAT for members of our chamber

€69 +VAT for non-members


Please register not later than 20th May, 2024 10:00, capacity is limited.

We would like to inform you that registration is binding and a subject of invoicing.


We are looking forward to meet you soon!

Best regards,


Team of the British Chamber of Commerce in the Slovak Republic

Tickets

SPEED BUSINESS MEETING NON MEMBERS
Standard Price €69
SPEED BUSINESS MEETING MEMBERS
Standard Price €26