Britská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-rakúska obchodná komora, Taliansko – Slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v Slovenskej republike, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Švédska obchodná komora v Slovenskej republike, Hispánsko-slovenská obchodná komora, Francúzsko-Slovenská obchodná komora a Švajčiarská obchodná komora v Slovenskej republike, si Vás dovoľujú pozvať na Speed Business Meeting. Buďte efektívni a zapojte sa do nášho NETWORKING EVENTU!


Lindner Hotel Gallery Central Bratislava

Metodova 4, Bratislava


Náplň akcie:

Tento typ podujatia ponúka účastníkom jedinečnú príležitosť predstaviť svoju spoločnosť, produkty a služby v 10-minútovom "one to one" a diskutovať o možnej spolupráci. Po jednotlivých stretnutiach nasleduje business cocktail.


Jazyk:

angličtina (alebo podľa dohody)

Pravidlá stretnutí:·

Členovia všetkých organizujúcich komôr sa počas večera majú možnosť stretnúť.

· Prvé miesto stretnutia účastníka bude určené počas registrácie pomocou lístka s číslom a písmenom A alebo B.

· V každom zo stretnutí má každý z účastníkov k dispozícií po 3 minúty na predstavenie svojej spoločnosti a jej služieb či produktov. Počas zvyšných 4 minút môžu obaja účastníci diskutovať o možnej spolupráci.

· Po uplynutí 10 minút a zaznení signálu ostáva účastník s písmenom A na pôvodnom mieste, kým účastník s písmenom B sa presunie k ďalšiemu stolu.

· Každé krátke stretnutie vytvára jedinečnú možnosť pre rozšírenie Vašej siete kontaktov, potenciálnych klientov či dodávateľov.


Registrácia:

Prosíme Vás o prihlasovanie sa prostredníctvom Vašej komory najneskôr do 3.5.2022.

Zrušenie potvrdenej účasti nie je možné po 3.5.2022

Napriek Vašej neúčasti na podujatí Vám bude po podujatí fakturovaná plná suma.

Účasť firiem z rovnakého odvetvia je obmedzená, nahláste sa v prípade záujmu čo najskôr.


Účastnícky poplatok:

20 € pre členov organizujúcich komôr

49 € pre nečlenov.

Účastnícky poplatok Vám bude fakturovaný po podujatí.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Sponsors and Partners