Event Details

Čo sa na webináry dozviete:

  • Základné princípy, pojmy a modely platenej PPC reklamy (pay per click), aké je jej miesto vo Vašej marketingovej stratégii.
  • Dáme Vám návod na to ako fungujú Google Ads, taktiež rady a tipy pri ich využívaní.
  • Poradíme ako by mala vyzerať základná štruktúra reklamných kampaní...


To všetko na praktických ukážkach a prípadových štúdiách. Interakcia s účastníkmi súčasťou školenia.Here's what you can find on webinar:

  • Basic principles, concepts and models of paid PPC advertising (pay per click), what is its place in your marketing strategy,
  • We'll give you instructions on how Google Ads work, as well as tips and tricks on how to use them,
  • We will advise what the basic structure of advertising campaigns should look like ...


All this on practical demonstrations and case studies. Interaction with participants as part of the training.Please note, cancellations with refunds after 30. April 2020 will not be accepted and booked places will have to be paid in full.


The link to webinar will be sent to you, once you register.

Menu