Event Details

Britská obchodná komora v Slovenskej republike a spoločnosť GETBID, s. r. o.

Vás pozývajú na prvé zo série podujatí PEOPLE FORUM.


PEOPLE FORUM: ZACHRÁNIA NÁŠ PRACOVNÝ TRH TRETIE KRAJINY ALEBO MÁME DOMA REZERVY?


O podujatí

Slovensko čelí rovnakej výzve ako Spojené kráľovstvo: nedostatku ľudí pre svoje firmy. Príďte sa inšpirovať, aké sú možnosti riešenia, kde sú bariéry a v čom príležitosti – od zamestnávania pracovníkov z tretích krajín po vnútorné zdroje.


O téme

Slovenský trh práce má o 7,809 voľných pracovných miest viac ako pred 4 rokmi, kedy na Slovensku spustili naplno prevádzku nielen dve najväčšie investície, ale aj mnohé iné. Avšak počet evidovaných disponibilných uchádzačov o zamestnanie kontinuálne klesá. Nožnice medzi dopytom po pracovníkoch a tých, ktorí sú k dispozícii, sa tak stále viac otvárajú. Nedostatok kvalifikovaných ľudí môže ohroziť nielen prílev nových investícií, ale aj tie, ktoré sú aktuálne na Slovensku etablované. Ako čeliť tejto situácii a kde čerpať inšpiráciu, aj o tom bude naše prvé PEOPLE FORUM.Registrácia otvorená do 11. apríla 2023.Účasť na podujatí je BEZPLATNÁ....


The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic and the company GETBID, s. r. o.

invite you to the first event of a PEOPLE FORUM series


PEOPLE FORUM: WILL THIRD COUNTRIES SAVE OUR LABOR MARKET OR DO WE HAVE RESERVES AT HOME?


About the event

Slovakia faces the same challenge as the UK: a lack of people for its companies. Join our 1st PEOPLE FORUM, new platform for all who are interested into people related topics.

Both Slovakia and UK are facing to the shortage of workforce. Difference between available labour force and market needs is getting significant. We will discuss opportunities how to ensure to have the right people in the right time in the right place, including opportunities and barriers for the 3rd country employees.


About the topic

The Slovak labor market has 7,809 more vacancies than 4 years ago, when not only the two largest investments but also many others were fully operational in Slovakia. However, the number of registered available job seekers is continuously decreasing. The gap between the demand for workers and those available is thus increasingly widening. The lack of qualified people can threaten not only the influx of new investments, but also those that are currently established in Slovakia. Our first PEOPLE FORUM will be about how to face this situation and where to draw inspiration.


Registration open until April 11, 2023.


The event is FREE OF CHARGE.

Agenda

8:30 AM - 9:00 AM
Registrácia a občerstvenie
9:00 AM - 9:05 AM
9:05 AM - 9:15 AM
Hrozby a príležitosti na trhu práce v Spojenom kráľovstve a People Campaign
9:15 AM - 10:15 AM
10:15 AM - 10:45 AM
Priestor na otázky a odpovede
10:45 AM - 11:00 AM
Záver

Speakers

Venue

Kubi´s The Nook

Mlynské nivy 10
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map