Event Details

HOW TO BECOME A FUTURE READY LAWYER: Adapting legal firms and corporate legal departments in Slovakia for sustainable future through technology


Legal services providers are facing challenges same as other businesses, including pressures on efficiency, costs, and a labour force shortage. Thus, the need for proper technology as a key driver of improved performance, efficiency and productivity is undisputed.


The British Chamber of Commerce in Slovakia is happy to join a new initiative driven by its member:

Legal Tech Hub will be introduced as a part of activities of recently established the Knowledge Forum created within a Chamber.It will create an opportunity how to concentrate in one place useful knowledge and providers of technological tools which can support more than 5,000+ law firms and corporate legal departments community in Slovakia.


WE WOULD LIKE TO INVITE YOU

to join us on June 20th, 2023, in The Nook (Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, Bratislava).

You will meet legal experts as well as technology experts, founders of the newly formed Legal Tech Hub in Slovakia and learn from them about the Legal Tech solutions in Slovakia.


Event will be held in Slovak.

Entry is free and possible under registration.


...


BUĎTE PRÁVNIKOM PRIPRAVENÝM NA BUDÚCNOSŤ: Ako adaptovať právnické služby na Slovensku na udržateľnú budúcnosť prostredníctvom technologických riešení

Poskytovatelia právnických služieb čelia rovnakým výzvam ako iné sektory podnikania, vrátane tlaku na efektívnosť, znižovanie nákladovosti , a tiež nedostatku pracovnej sily. Potreba správnej technológie ako kľúčovej hnacej sily pre zlepšovanie výkonu, efektívnosti a produktivity je teda nesporná.


Britská obchodná komora na Slovensku sa pripája k novej iniciatíve, ktorá vznikla z podnetu nášho člena:

vzniká Legal Tech Hub -v rámci aktivít komory jesúčasťou nového formátu Knowledge Forum, ktoré sme predstavili v máji. Legal Tech Hub bude platformou, kde sa na jednom mieste sústreďujú užitočné poznatky a informácie o technologických nástrojoch či riešeniach, ktoré môžu podporiť viac ako 5 000 poskytovateľov právnických služieb a komunitu firemných právnych oddelení na Slovensku.


POZÝVAME VÁS

20. júna 2023 v reštaurácii The Nook (Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, Bratislava),

kde vám zakladatelia Legal Tech Hub, odborníci z oblasti právnych služieb aj technológií, predstavia možnosti Legal Tech na Slovensku ako spôsob, ako zefektívniť prácu aj náklady.


Podujatie bude v slovenskom jazyku. Vstup je bezplatný na základe registrácie - prosíme, využite registračný link na tejto stránke.

Agenda

8:30 AM - 9:00 AM
Registration and start of serving British Breakfast
9:00 AM - 9:05 AM
Opening the Panel: How to Become a Future Ready Lawyer
hosting
9:05 AM - 9:25 AM
Legal Tech: Challenges and opportunities for Slovak legal firms
9:25 AM - 9:50 AM
Legal Tech Hub as a response to the urgent need of legal firms transformation. How to understand law firm needs and optimize new technology in order to succeed in the future
9:50 AM - 10:05 AM
Business Case: Technology solution for commercial register entries
10:05 AM - 10:30 AM
Discussion and Q&As
hosting
10:30 AM - 11:00 AM
Networking

Speakers

 • JUDr. Ondrej Matejka (Founder of Legal Tech Hub)

  JUDr. Ondrej Matejka

  Founder of Legal Tech Hub

  JUDr. Ondrej Matejka je zakladateľom Legal Tech Hub a partnerom v advokátskej kancelárii Matejka&Friedmannová.
  Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského sa v rámci svojej advokátskej praxe špecializoval na obchodné a pracovné právo. Svojimi profesionálnymi znalosťami a výsledkami práve v tejto oblasti sa stal spoľahlivým partnerom pre združenia zamestnávateľov, významné profesijné združenia a organizácie a od roku 2010 pôsobí ako arbitrážny sprostredkovateľ a rozhodca kolektívnych sporov a sporov štátnej tripartity. Je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Matejka&Friedmannová, ktorá už viac ako 15 rokov poskytuje svoje služby klientom zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. Jej tím sa špecializuje najmä na obchodné právo, pracovné a antidiskriminačné právo, právo životného prostredia, rodinné právo a športové právo a najnovšie sa zameriava aj na development Legal Tech riešení a digitalizáciu právnych služieb.

  V súlade so svetovými trendmi sa JUDr. Ondrej Matejka angažuje v presadzovaní digitálnych technológií v oblasti právnických služieb, ktoré úspešne aplikuje aj vo svojej praxi. Je developerom digitálneho portálu www.ORSR.HELP, ktorý je etalónom digitálneho spôsobu poskytovania právnych služieb v real-time režime, a to nielen v rámci SR, ale aj z európskeho hľadiska. V júni založil Legal Tech Hub ako platformu ako priestor na rozvoj Legal Tech na Slovensku.

  view more
 • JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M. (Managing Partner and Attorney at BCH Advokáti Chlipala)

  JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD., LL.M.

  Managing Partner and Attorney at BCH Advokáti Chlipala

  https://www.bch.sk/

  Advokát s 19-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti IT právo a telekomunikácie, Duševné vlastníctvo a Compliance. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach.

  Je členom predsedníctva SAK a predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie. Je certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI SR. Je riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

  Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru. Je spoluautorom komentára k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti.

  Dlhodobom pôsobil ako pedagóg na Právnickej fakulte UK a následne na Fakulte práva PEVŠ. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

  view more
 • Július Kürthy (Technology Lead at ORSR.Help)

  Július Kürthy

  Technology Lead at ORSR.Help

  https://orsr.help/

  Július Kürthy je partnerom projektu ORSR.Help, kde je zodpovedný za vedenie vývojárskeho tímu a zároveň stojí za firmou DANUBE DIGITAL, ktorá je poskytovateľom komplexných IT služieb.

  Programovaniu a konzultácií aplikácií sa začal venovať počas štúdia na Nottingham Trend University. Má 10+ rokov skúseností v oblasti IT, kde sa postupne venoval role developera, konzultanta až po manažment a riadenie komplexných projektov. Jeho skúsenosti zahŕňajú lokálne aj globálne spoločnosti, ako napríklad JTI (Japan Tobacco International), Volvo Car Corporation, EUROWAG, PPF – HomeCredit alebo MallPay; medzi najnovšie patril Volkswagen Slovakia, kde zabezpečoval prevádzku a podporu jednej z najväčších OnPremise aplikačných platforiem, DevOps nasadených aplikácií ale aj migráciu aplikácií do Cloud-u. Je veľkým podporovateľom agilných metód vývoja a je nadšený pre nové technológie postavené na blockchaine alebo artificial intelligence. Okrem toho, že sa venuje vývoju a realizácii projektu ORSR.Help, venuje ho aj svojmu štvormesačnému synovi Samkovi.

  view more
 • Miroslava Remenárová (Chairwoman of the Board at The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic)

  Miroslava Remenárová

  Chairwoman of the Board at The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic

  https://www.britcham.sk

  Miroslava bude na podujatí plniť rolu sprievodcu- a moderátorky, kde využije aj svoje dlhoročné overené skúsenosti v oblasti externej komunikácie, marketingu a využívaní digitálnych riešení zameraných na customer experience.

  view more

Venue

Kubi´s The Nook

Mlynské nivy 10
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map