Event Details

Labor and Tax "first-aid" for employers in times of coronavirus


Brief overview of employee rights and employer's obligation during lockdown of workplace with focus on recent changes to Labour code (changes to forced home-office, vacation, reduced wage compensation during lockdown).


State compensation of employees' wages (general overview of conditions, information sources), amount of compensation, associated risks (incorrect or misleading information on application for state aid).


Tax relieves, timeframes, sanctions and tax controls (corporate income tax, VAT, personal income tax).Date and time of the webinar:


Thursday 23rd of April 2020 at 11.00 (link to the platform will be sent on Wednesday 22nd of April 2020)Whom the webinar is tailored for:


The webinar is tailored for directors, financial directors, head accountants, and entrepreneurs that would like to learn more about the current State Aid in terms of Labor Code and Tax issues.Fees: It is provided free of charge.

Language: Slovak


Register here - https://html.transmisjeonline.pl/coronavirus-labour-and-tax-sk


Please use Google Chrome for the registration link.


Introduction of speakers:


 • Michael Harkot


Attorney at Law and an Associate at CEE Attorneys Bratislava Office. He specializes particularly in Corporate Law, Litigation & Arbitration, Real Estate Law, Personal Data Protection and Labour Law.


 • Vladimír Bartoš


Licensed Tax Advisor at Crowe Slovakia with over 10 years of experience providing tax, financial counselling and accounting services for the company. He specializes in tax compliance (especially VAT and corporate income tax), due diligence, M&A, transfer pricing and tax proceedings (tax audits, VAT refunds, communication with Tax office).
Prvá pomoc" v oblastiach DANÍ a PRACOVNÉHO PRÁVA pre zamestnávateľov v období pandémie koronavírusu


Stručný prehľad práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľov počas obmedzenia prevádzky podniku so zameraním na posledné zmeny v Zákonníku práce (zmeny v home-office a pri čerpaní dovolenky, zníženie náhrady mzdy počas trvania obmedzení a iné).


Štátny príspevok na náhradu mzdy zamestnancov (prehľad podmienok a zdrojov informácií), výška príspevku, súvisiace riziká (nesprávne alebo zavádzajúce informácie pri žiadosti o štátnu pomoc).


Úľavy na daniach, časové rámce, sankcie a daňové kontroly - daň z príjmu právnických osôb, DPH, daň z príjmu fyzických osôb.Dátum a čas webinára:


Štvrtok 23. apríla 2020 o 11.00 h (link na platformu bude zaslaný v stredu 22. apríla 2020)Pre koho je webinár určený:


Webinár je určený pre riaditeľov, finančných riaditeľov, účtovníkov a podnikateľov, ktorí by sa chceli dozvedieť viac o súčasnej štátnej pomoci v súvislosti so Zákonníkom práce a v oblasti daňových zákonov.


Poplatky: Poskytuje sa bezplatne.

Jazyk: Slovensky


Registrujte sa tu - https://html.transmisjeonline.pl/coronavirus-labour-and-tax-sk


Prosím použite Google Chrome na registráciu.


Predstavenie rečníkov:


 • Michael Harkot


Advokát pôsobiaci v Bratislavskej kancelárii CEE Attorneys. Špecializuje sa na Právo obchodných spoločností, Súdne spory, Právo nehnuteľností, Ochranu osobných údajov a Pracovné právo.


 • Vladimír Bartoš


Daňový poradca v spoločnosti Crowe Slovakia s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s poskytovaním daňových, účtovných a finančných poradenských služieb. Špecializuje sa na DPH a daň z príjmu fyzických a právnických osôb, due diligence, fúziami a akvizíciami, transferovým oceňovaním a daňovými procesmi (audity, vrátenie DPH, komunikácia s daňovým úradom a iné).

Speakers

 • Vladimír Bartoš (Crowe)

  Vladimír Bartoš

  Crowe

 • Michael Harkot (CEE Attorneys)

  Michael Harkot

  CEE Attorneys

Community

Discover and connect with other attendees.

Tickets