Event Details

Modul 6 KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti


Ďalší zo série kurzov ESG certifikácie ponúka komplexný pohľad na oblasť ESG rizík a príležitostí. Nadobudnete cenné vedomosti o energetických auditoch, procese hodnotenia klimatických rizík a získate ucelený pohľad na kľúčové aspekty energetickej efektívnosti, systému energetického manažérstva a vykazovacích štandardov, s dôrazom na klimatické výzvy a dekarbonizáciu.


  • Termín: 24.6. 2024 od 9,00 do 16,30
  • Nadobudnete cenné vedomosti o energetických auditoch, procese hodnotenia klimatických rizík a získajú ucelený pohľad na kľúčové aspekty energetickej efektívnosti, systému energetického manažérstva a vykazovacích štandardov.
  • Dozviete sa, čo zahŕňajú energetické audity a energetická efektívnosť a tiež ako sa modelujú klimatické riziká a čo znamená dekarbonizácia.
  • Školením Vás budú sprevádzať naši skúsení KPMG lektori v téme ESG a Jakub Hrbáň (konzultant v oblasti enviromentálnych rizík)
  • Možnosť absolvovať test a získať KPMG ESG certifikát – ESG riziká a príležitosti.
  • Členovia Britskej obchodnej komory majú zľavu 10 %. Do poznámky uveďte člen Britcham. Školenie bude v slovenskom jazyku.
  • Detailnejšie informácie (obsah, referencie..) nájdete spolu s registračným formulárom TU

Speakers