Event Details


XII. ročník konferencie Výrobný manažment


Praktické tipy pre zlepšenie aj vašej výroby

Kde a ako hľadať ľudí do výroby? Chýbajú kvalifikovaní, schopní ľudia a mení sa aj naše sociálne správanie.

Ako zvyšovať zodpovednosť a posilňovať spoluprácu ľudí? Namiesto alibizmu schopnosť rýchlo a efektívne prijímať rozhodnutia a hlavne konať.

Ako prakticky zvládnuť automatizáciu a digitalizáciu?

Ako redukovať náklady? Kde hľadať rezervy pre ďalšiu optimalizáciu?

Akým trendom a výzvam budeme čeliť vo výrobe? A čomu čelíte vy?


REGISTROVAŤ NA KONFERENCIU SA MOŽETE u organizátora podujatia nahttps://www.vyrobnymanazment.sk/sk/registracia

...


12th Production Management Conference


Practical tips for improving your production

Where and how to find people for production? There is a lack of qualified, capable people.

How to increase responsibility and strengthen people's cooperation?

How to practically handle automation and digitization?

How to reduce costs? Where to look for reserves for further optimization?

What trends and challenges will we face in production? And what are you facing?


PLEASE REGISTER HERE : https://www.vyrobnymanazment.sk/sk/registracia

Community

Discover and connect with other attendees.

View community profiles and add attendees into your favorites list.

Venue

Holiday Inn Žilina

Športová 2
Žilinský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact

Contact Organizer

+421 910955419

Show on map