Event Details

Ako mediálny partner konferencie Vás srdečne pozývame na konferenciu NEWMATEC 2023organizovanú Zväzom automobilového priemyslu SR.


NEWMATEC 2023- dvojdňovémedzinárodné znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu.


Hlavná téma: Súčasné a budúce trendy automobilového priemyslu a vozidielNEWMATEC 2023 - významné podujatie v našom regióne

Potreba silnejšej interakcie a spolupráce v našom automobilovom regióne podnietila vznik myšlienky sústrediť široké spektrum odborníkov pôsobiacich v oblasti výroby automobilov a komponentov do jedného výnimočného podujatia. Konferencia poskytuje príležitosť na aktívny networking, ktorému je vyhradená viac ako tretina programového času konferencie.


Ako člen Britskej obchodnej komory na Slovensku máte nárok na zľavu 10% z ceny vstupenky. Prosím, kontaktujte nás na info@britcham.sk a my Vám zašleme promokód.


Tešíme sa na Vás na Táľoch!


www.newmatec.sk

...


As a media partner of the conference, we would like to invite you to the automotive conference NEWMATEC 2023 organized by the Automotive Industry Association of the Slovak Republic.


NEWMATEC 2023 is a two-day international knowledge forum focused on new materials, technologies and innovations that determine actual and future trends in automotive and associated industry.


Main theme: Current and future trends in the automotive industry and vehicles
NEWMATEC 2023 - An important V4 region event

The need for stronger interaction and cooperation in our automotive region inspired the idea to concentrate a wide range of automotive industry professionals in one unique event. The NEWMATEC conference provides great opportunity for active networking for which we create enough time.


As a member of The British Chamber of Commerce in the Slovak Republic you can apply for 10% discount by using promo code. Contact us at info@britcham.sk, please, and we will send you a promo code.


We are looking forward to seeing you at Tale!


www.newmatec.sk/en

Venue

Wellness hotel Partizán

Tále 108, 977 01 Bystrá
Bystrá, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map