Event Details

Ak Vás zaujíma téma dobrovoľníctva, či už z pohľadu firmy alebo neziskovej organizácie, nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť na jednom mieste expertov na túto tému z firiem i mimovládiek, ktorí sa s Vami podelia o svoje skúsenosti z praxe.


POZVÁNKA NA KONFERENCIU


V úzkej spolupráci s Nitrianskym centrom dobrovoľníctva , sme pripravili jedinečné stretnutie mimovládnych organizácií a firiem, ktoré aktívne podporujú dobrovoľnícku činnosť svojich zamestnancov alebo o tom uvažujú.


Firemné dobrovoľníctvo, ako ďalej?

Cesta k zamestnancovi aj komunitám.


Obsah konferencie:

  • zhodnotíme stav dobrovoľníctva v Nitrianskom samosprávnom kraji
  • spoznáme príklady zo zahraničia i zo Slovenska od expertov a firiem, kde dobrovoľníctvo formuje značku zamestnávateľa
  • pozrieme sa na bariéry rozvoja firemného dobrovoľníctva aj na to, ako prepájať firemný a mimovládny sektor
  • predstavíme nový online projekt kdepomahat.sk


Záštitu nad podujatím prevzali:


■ H.E. Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku

■ Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

■ Marek Hattas, primátor mesta Nitry


Účasť na konferencii je vďaka podpore partnerov bezplatná. Počet miest je limitovaný, registrujte sa, prosím, čím skôr.

Registrácia je otvorená do 13. marca 2023.


Podujatie sa koná vďaka podpore Nadačného fondu Jaguar Land Rover Slovakia v Nadácii Pontis.


Agenda

8:00 AM - 8:45 AM
Registrácia
9:00 AM - 9:30 AM
Otvorenie
- H.E. Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska- Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja- Marek Hattas, primátor mesta Ni...
- H.E. Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
- Ing. Branislav Becík, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
- Marek Hattas, primátor mesta Nitra


Predstavenie webu kdepomahat.sk
view more
9:30 AM - 9:50 AM
Dobrovoľnícke príležitosti pre firmy
Mgr. Andrea Kosír Hugáňová, PhD., Nitrianske centrum dobrovoľníctva
9:50 AM - 10:10 AM
Firemné dobrovoľníctvo a trendy jeho rozvoja v zahraničí a na Slovensku
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
10:10 AM - 10:30 AM
Vysoké školy a dobrovoľníctvo, UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan FSVaZ UKF v Nitre
10:30 AM - 11:00 AM
Prestávka a občerstvenie
11:00 AM - 12:00 PM
Panelová diskusia so zástupcami firiem: Príležitosti pre budovanie značky zamestnávateľa a angažovanosť zamestnancov formou podpory dobrovoľníctva
- Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov, Jaguar Land Rover Slovakia- Michaela Lehotská, Government Affairs & CSR Manager, TESCO STORES Slovensko- Robert Trgiňa, generálny riaditeľ, ASO VEN...
- Igor Franček, riaditeľ ľudských zdrojov, Jaguar Land Rover Slovakia
- Michaela Lehotská, Government Affairs & CSR Manager, TESCO STORES Slovensko
- Robert Trgiňa, generálny riaditeľ, ASO VENDING
- Miroslava Remenárová, Britská obchodná komora na Slovensku
view more
12:00 PM - 12:20 PM
Dobrovoľníctvo a možnosti crowdfundingu
Zuzana Thullnerová, riaditeľka, Centrum pre filantropiu
12:20 PM - 1:15 PM
Obed
1:15 PM - 2:15 PM
Workshopy v skupinách – prebiehajú paralelne
Téma č. 1:Identifikovanie bariér a limitov vplývajúcich na oblasť efektívneho zapojenia firiem do dobrovoľníctva. Odporúčania pre elimináciu bariér a obmedzení v rozvoji firemného dobrovoľn...
Téma č. 1:
Identifikovanie bariér a limitov vplývajúcich na oblasť efektívneho zapojenia firiem do dobrovoľníctva. Odporúčania pre elimináciu bariér a obmedzení v rozvoji firemného dobrovoľníctva (facilitovaná diskusia)

Téma č. 2:
Ako lepšie prepojiť mimovládny sektor, akademickú sféru, verejnú správu a firmy pri snahe posilniť spoluprácu v oblasti rozvoja dobrovoľníctva v kraji? Formulácia odporúčaní na posilnenie spolupráce a zvýšenie povedomia o hodnote dobrovoľníctva. (facilitovaná diskusia)
view more
2:15 PM - 2:45 PM
Prezentácia výstupov zo skupín – facilitátor
3:00 PM - 3:30 PM
Zhrnutie a záver

Venue

Mikado

Hollého 1496/11
Nitra, Nitriansky kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Lenka Nemeskalova

Contact Organizer

Show on map