Event Details


Vážení členovia a priatelia,


pri príležitosti konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, Vás v spolupráci s viacerými európskymi obchodnými komorami srdečne pozývame na Hospodárske fórum so zástupcami vedúcich politických strán.


Budeme diskutovať o tom, aké riešenia ponúkajú vedúce kandidujúce demokratické politické strany v oblasti rozvoja a konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia, aký je ich postoj k daňovému a odvodovému systému, kde vidia príležitosti v oblasti zamestnanosti, súdnictva, zdravotníctva či energetiky.


JAZYK: Slovenčina/Angličtina s tlmočením


TEŠÍME SA NA VÁS!

Podujatie je bezplatné pre členov Britskej obchodnej komory, ale pokiaľ chcete podujatie podporiť, radi uvítame Váš príspevok. Cena pre nečlenov je 39 € vrátane DPH.


ĎAKUJEME ZA VEĽKÝ ZÁUJEM, KAPACITA VOĽNÝCH MIEST PRE NAŠU KOMORU JE NAPLNENÁ. V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU SA MÔŽETE REGISTROVAŤ NA PODUJATIE A ZAKÚPIŤ SI VSTUPENKU V CENE 39 EUR, KTORÁ JE PLATNÁ PO UHRADENÍ FAKTÚRY, KTORÚ VÁM ZAŠLEME E-MAILOM.

.....


Dear members and friends,


on the occasion of the elections to the National Council of the Slovak Republic, in cooperation with other European Chambers of Commerce, we cordially invite you to Economic Forum with representatives of the leading political parties.


We will discuss what solutions are offered by the leading democratic political parties in the field of development and competitiveness of the business environment, what is their attitude to the tax and levy system, where they see opportunities in the field of employment, justice, health care or energy.


LANGUAGE: Slovak/English with interpretation


WE LOOK FORWARD TO WELCOME YOU!


The event is free for members of the British Chamber of Commerce, but if you would like to support the event, we would welcome your contribution. The price for non-members is €39 including VAT.


THANK YOU FOR GREAT RESPONSE, REGISTRATION IS CLOSED - THE FREE CAPACITY OF OUR CHAMBER IS FULL. IN CASE YOU WOULD LIKE TO PARTICIPATE, PLEASE REGISTER, WE WILL SEND YOU INVOICE - ENTRANCE FEE IS 39 EUR:

Agenda

8:30 AM - 8:50 AM
Registrácia účastníkov a raňajky ǀ Registration of participants and breakfast
9:00 AM - 9:15 AM
Privítanie a otvorenie│Welcome and Opening
9:20 AM - 10:45 AM
Pódiová diskusia s Q&A ǀ Panel discussion with Q&A

Venue

Falkensteiner Hotel Bratislava

Pilárikova 7372
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Katarina Stulajterova

Contact Organizer

+421 948491925

Show on map