Event Details

EQUAL PAY DAY FOR THE FIRST TIME IN SLOVAKIA AND OUR CHAMBER IS ITS PARTNER


You can buy tickets for yourself or your employees. BritCham members have special discounted price - use code BRITCHAM15 for 15 % discount - https://eshop.akcnezeny.sk/produkt/equal-pay-day-2023-all-inclusive/Register & Join the first Equal Pay Day organized by o.z. Akčné ženy, inspired by the same event that has gained respect and popularity for more than 14 years in the Czech Republic.

A conference is waiting for you, where we will be able to meet in person and listen to 30 inspiring speakers, meet mentors and the next day be part of the mentoring sessions which will take place online.


Join those who see potential in women and are ready to develop it.

You can buy tickets for yourself or your employees. BritCham members have special discounted price - use code BRITCHAM15 for 15 % discount - https://eshop.akcnezeny.sk/produkt/equal-pay-day-2023-all-inclusive/


Our partnership is part of the Women for the Future initiative, which we are launching this fall and will include in-person and online events designed to advance diversity and inclusion. You can also become a part of it, write to us at info@britcham.sk.


We look forward to meeting you - by registering, you confirm your interest in buying a ticket at a discounted price, which we will publish soon - so you reserve your place now!

You can find more about the event here: www.equalpayday.sk


....


EQUAL PAY DAY PRVÝ RAZ NA SLOVENSKU A NAŠA KOMORA JE JEHO PARTNEROM


Príďte na prvý Equal Pay Day, ktorý organizuje o.z. Akčné ženy, inšpirované rovnakým podujatím, ktoré si získalo rešpekt a popularitu za viac ako 14 rokov v Českej republike.

Čaká Vás konferencia, kde sa budeme môcť osobne stretnúť a vypočuť si 30 inšpiratívnych osobností, absolvovať stretnutie s mentorkami a na druhý deň byť súčasťou mentoringového dňa, ktorý bude prebiehať online.


Pridajte sa k tým, ktorí vidia v ženách potenciál a sú pripravení rozvíjať ho.

Môžete si zakúpiť vstupenky pre seba či svojich zamestnancov/kyne – členky a členovia Britcham majú špeciálnu zvýhodnenú cenu! Použite kód BRITCHAM15 a získajte zľavu na balík All inclusive. https://eshop.akcnezeny.sk/produkt/equal-pay-day-2023-all-inclusive/ou


Naše partnerstvo je súčasťou iniciatívy Women for the Future, ktorú spúšťame už túto jeseň a jej súčasťou budú osobné aj online podujatie určené na rozvoj diverzity a inklúzie. Staňte sa aj Vy jeho súčasťou, napíšte nám na info@britcham.sk.


Tešíme sa na stretnutie s Vami – registráciou potvrdzujete záujem o kúpu vstupenky za zvýhodnenú cenu, ktoré čoskoro zverejníme – rezervujete si tak svoje miesto už teraz!

Viac o podujatí nájdete tu: www.equalpayday.sk

Agenda

  • Nov 10, 2023

  • Nov 11, 2023

08:00 - 08:50
Registrácia ǀ Registration
raňajky a ranná káva, neformálny networking ǀ
breakfast and morning coffee, informal networking
09:00 - 09:10
Opening ǀ Otvorenie
Opening speach Martina Novotná - founder of Akčné ženy ǀ
Otvorenie konferencie zakladateľkou oz Akčné ženy Martinou Novotnou
09:10 - 09:30
EQUAL research results ǀ Výsledky EQUAL prieskumu
Results of 2muse research ǀ
Výsledky prieskumu 2muse
09:30 - 09:50
Inspirative Talk ǀ Inšpiratívne rozprávanie
Príbeh malej, veľkej ženy ǀ
Story of little big woman
10:00 - 10:20
Meško couple ǀ Manželia Meškovci
10:30 - 11:00
Women and financial revolution ǀ Ženy a fin. revolúcia
11:00 - 11:30
Coffee Break ǀ Prestávka
11:30 - 12:20
Pay Inequality ǀ Platová nerovnosť
Legal aspects of wage discrimination with Janka Peschlova ǀ Právne aspekty diskriminácie odmeňovania v platoch s Jankou Peschlovou
12:20 - 12:50
Flexible working hours ǀ Flexibilný pracovný čas
How flexible working hours work ǀ
Ako funguje flexibilný pracovný čas
12:50 - 13:50
Lunch ǀ Obed
13:50 - 14:20
EQUAL PAY DAY
Expertný pohľad ǀ Expert view
14:20 - 15:00
Talk ǀ Prezentácia
Education as a way to better remuneration ǀ
Vzdelávanie ako cesta k lepšiemu odmeňovaniu
15:10 - 16:00
Women Leadership ǀ Ženský leadership
16:00 - 16:20
Coffee Break ǀ Prestávka
16:50 - 17:00
Closing of the conference ǀ Zakončenie konferencie

Venue

Slovenská sporiteľňa

Tomášiková 48
Bratislava, Bratislavský kraj, Slovakia

If you have any questions please contact Katarina Stulajterova

Contact Organizer

+421 948491925

Show on map