Event Details

Milí členovia BritCham,

zaujíma vás, čo nového v oblasti daňovej legislatívy?


Pozývame vás na webinár


ZMENY V DAŇOVEJ LEGISLATÍVE,


ktorý organizuje neformálne združenie zahraničných obchodných komôr na Slovensku (ChamCham) v spolupráci so spoločnosťami Grant Thornton Slovakia a VGD SLOVAKIA s.r.o.ako Partnermi podujatia.


Obsah:

  • Sumarizácia zmien v zákone o dani z príjmov
  • DAC 7
  • Zmeny v zákone o DPH
  • Zmeny v správe daní


Za účasti zástupcov Ministerstva financií SR:

Hosťami webinára budú

Ľubica Adame - Riaditeľka odboru priamych daní

Martina Bilíková - Riaditeľka odboru nepriamych daní

Toško Beran - Riaditeľ odboru legislatívy finančnej správy a správy daní


Účastnícky poplatok:

bez poplatku pre členov organizujúcich komôr

39 € bez DPH pre nečlenov


Registrácia otvorená do: 7.2.2023

Link na webinár bude zaslaný po registrácii.

JAZYK: v slovenčine s tlmočením do angličtiny


Tešíme sa na vás!


...


Dear BritCham members,


Do you want to be the first to know what's new in the field of tax legislation?


We cordially invite you to the webinar


CHANGES IN TAX LEGISLATION,


organized by the informal association of foreign chambers of commerce in Slovakia (ChamCham) in cooperation with the companies Grant Thornton Slovakia and VGD SLOVAKIA s.r.o. as Partners of the event.


Content:

  • Summary of changes in the Income Tax Act
  • DAC 7
  • Changes in the VAT Act
  • Changes in tax administration


With the participation of representatives of the Slovak Ministry of Finance:

Guests of the webinar will be

Ľubica Adame - Director of Direct Taxes, Ministry of Finance SR

Martina Bilíková - Director of Indirect Taxes, Ministry of Finance SR

Toško Beran - Director of Financial and Tax Administration Legislation Ministry of Finance SR


Participation fee:

free of charge for members of the organizing chambers

€39 without VAT for non-members


Registration open until February/7/2023

The link to the webinar will be sent after the registration.

LANGUAGE: Slovak with interpretation into English


We are looking forward to your participation!

Speakers

Community

Connect with 10 people attending this event

View community profiles and add attendees into your favorites list.