Event Details

BUSSINESS LADIES DAY

Miesto: Club Penati, Agátová 33, 841 01 Bratislava


Zaznačte si do kalendára už 11. ročník obľúbeného podujatie pre ženy a o ženách, ktoré pripravuje ChamCham, zmiešané obchodné komory v SR! Opäť prinesie v panelovej diskusii inšpiratívne príbehy úspešných žien z podnikateľského prostredia, prednášky zaujímavých hostí a príjemný priestor na nadviazanie nových kontaktov.

Príďte a podporte rozvoj ženského talentu a potenciálu: ako účastník/čka alebo nám na info@britcham.sk, dajte vedieť, ak by ste mali záujem byť partnerom podujatia alebo prezentovať svoje služby či produkty.


Pozn. Vstupenka je platná po úhrade faktúry, ktorá Vám bude zaslaná po registrácii.

....


BUSSINESS LADIES DAY

Venue: Club Penati, Agátová 33, 841 01 Bratislava


Mark your calendar for the 11th year of the popular event for women and about women, which is being prepared by ChamCham, the mixed chamber of commerce in Slovakia! Once again, the panel discussion will bring inspiring stories of successful women from the business environment, lectures by interesting guests and a pleasant space for establishing new contacts.


Come and support the development of female talent and potential: as a participant or let us know at info@britcham.sk, if you would be interested in being a partner of the event or presenting your services or products.


Note: Ticket is valid after invoice payment, which will be send to you after registration.