THE EVENT IS PART OF THE BRATISLAVA MICE DAYS SERIES (MEETINGS, INCENTIVES, CONFERENCES AND EVENTS) IN COOPERATION WITH BRATISLAVA CONVENTION BUREAU AND BRATISLAVA TOURIST BOARD.

The COVID-19 crisis has been a huge shock to the hospitality and tourism sector, with unprecedented effects on jobs and businesses. But this crisis is an opportunity to rethink tourism for the future. All the measures that are put in place today will shape the tourism of tomorrow.


We all know that it will take more than this summer to repair the damage caused by the pandemic but it is encouraging to see how much the domestic gastronomy and tourism industry is ready and waiting for the return of travel.


With this event we want to bring the public and private sector together to discuss plans and strategies that can help with the recovery and also to highlight the importance of this sector to the economy and wellbeing of the nation. We are inviting a UK speaker to hear from their experience and get insight and inspiration for the Slovak market.


The event will be opened by Zdenka Zaťovičová, Vice Mayor of Bratislava and Tracy Halliwell MBE, Director of Tourism and Convention Bureau at London & Partners.The link to the online event will be circulated closer to the event date.


The event will be interpreted into Slovak.


The event is free to attend.

COVID-19 kríza bola obrovským šokom pre odvetvie gastronómie a cestovného ruchu s účinkami, ktoré sa nedali predpokladať a mali obrovský dopad na pracovné miesta a podniky. Táto kríza je však príležitosťou na prehodnotenie cestovného ruchu do budúcnosti. Všetky opatrenia, ktoré sa zavedú dnes, budú formovať cestovný ruch zajtrajška.


Všetci vieme, že oprava škôd spôsobených pandémiou bude trvať dlhšie ako toto leto, avšak povzbudivé je sledovať, ako veľmi je domáci priemysel v oblasti gastronómie a cestovného ruchu pripravený a čaká na návrat cestovného ruchu.


Týmto podujatím chceme spojiť verejný a súkromný sektor s cieľom prediskutovať plány a stratégie, ktoré môžu pomôcť pri obnove, a tiež zdôrazniť význam tohto odvetvia pre ekonomiku a blaho národa. Pozývame hovorcu z Veľkej Británie, aby si vypočul ich skúsenosti a získal prehľad a inšpiráciu pre slovenský trh.


Podujatie otvoria Zdenka Zaťovičová, Viceprimátorka Bratislavy a Tracy Halliwell MBE, Riaditeľka Cestovného Ruchu a Convention Bureau v London & Partners.Link na podujatie Vám bude zaslaný po registrácii.


Podujatie bude tlmočené do slovenčiny.


Podujatie je bezplatné.

Panel Discussion

 • Moderator

  Miroslava Remenárová

  Corporate Affairs Manager at Jaguar Land Rover, Chair of the British Chamber of Commerce

 • PANELLISTS

  Raduz Dula

  Director General of Section of Tourism, Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

 • Andreas Schuster

  Cluster General Manager at Slovenské Liečebné Kúpele Piešťany, a.s.

 • Michael Tmej

  Managing Director of Vienna International Beteiligungsmanagement Gmbh.

 • Martin Volek

  Vice Chairman of the Bratislava Tourist Board

 • Marek Harbulak - TBC

  President at Slovak Tourism Association

Sponsors and PartnersImplemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Venue:

Park Inn by Radisson Danube Bratislava

Rybne Namestie 1, Bratislava, 81102, Slovakia