When

Thursday, June 17, 2021 (10:00 AM - 11:00 AM) (GMT+2)

In today's global world, companies' business activities often cross borders. For many reasons including common history, very close language, and shared culture, many Slovak companies operate in the Czech Republic and vice versa. Many managers in the region are responsible for leading teams made up of both Slovaks and Czechs. Very often questions arise, such as:

  • whether the provision of goods and services should be invoiced with or without VAT ?
  • how do I register for VAT in the other country?
  • what circumstances create a permanent establishment?
  • how to process travel reimbursements (if a person from Czechia works for a Slovak company or vice versa)?

 

We are here to provide guidance in order to help (i) reduce the burden of doing business between Czechia and Slovakia and (ii) avoid errors which may cause fees and penalties from state institutions.


Presenters: Jiří Šindelář, Lenka Dvořáková, Veronika Žáčková

 

Date and time: Thursday 17th June at 10.00am CET

 

Language of the presentation: Slovak/Czech


 

The webinar will be delivered by experts from Crowe Czechia and Crowe Slovakia: Crowe Czechia and Crowe Slovakia provide tax, accounting, payroll and audit services and are independent member firms of Crowe Global, a top-ten global accounting network.


The event is free of charge.***


Názov webinára:

 

Podnikanie v "Československu" – otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad

v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak

 

V súčasnom globálnom svete podnikateľské aktivity veľakrát presahujú hranice jednej krajiny. Z mnohých dôvodov vrátane histórie, veľmi podobného jazyka, mentality ľudí a kultúry, veľa slovenských firiem podniká aj v Českej republike a naopak. Taktiež veľa manažérov riadi tím zložený zo zamestnancov z oboch krajín. V takýchto prípadoch sa veľmi často vyskytujú otázky ako:

  • či predaj tovaru a poskytovanie služieb má byť fakturovaný s DPH alebo bez DPH
  • ako sa registrujem na DPH v Českej republike (resp. ako sa registrujem na DPH na Slovensku, v prípade, že ide o firmu registrovanú v Čechách)
  • kedy vzniká stála prevádzkareň v zahraničí
  • ako spracovať cestovné náhrady (napr. ak zamestnanec bývajúci v Čechách pracuje pre slovenskú spoločnosť a naopak)

 

Cieľom nášho webinára je poskytnúť odpovede na tieto otázky a tým Vás čiastočne odbremeniť od veľkého administratívneho zaťaženia ako aj upozorniť na možné chyby, aby ste sa vyvarovali pokutám zo strany štátnych inštitúcií.


Podnikanie v "Československu" – otázky DPH, stálej prevádzkarne a cestovných náhrad

v prípade, že slovenské firmy pôsobia v Českej republike a naopak

 

Prednášajúci: Jiří Šindelář, Lenka Dvořáková, Veronika Žáčková

 

Dátum a čas: štvrtok 17. júna o 10.00

 

Prezentácia bude v slovenskom/českom jazyku


 

Webinar je pripravovaný expertami z Crowe Česká republika a Crowe Slovensko, spoločností, ktoré sa zaoberajú daňovým, účtovným, mzdovým poradenstom a auditom a patria do Crowe Global, čo je svetovo jedna z 10-tich najväčších sietí odborníkov v tejto oblasti.


Účastnícky poplatok - 0 eur

Speakers

Menu