Event Details

The British Chamber of Commerce together with mixed Chambers of Commerce in Slovakia

in cooperation with Eversheds Sutherland and Citadelo, s.r.o.


invite you to a seminar: the Need to boost cybersecurity ("NIS2") and how to survive a cyber attack


The NIS2 Directive is the EU-wide legislation on cybersecurity. It provides legal measures to boost the overall level of cybersecurity in the EU, that came into force in 2023.


PROGRAM:

10-10.30 Registration and a late breakfast

10.30-10.45 NIS 2 - legal framework

Jaroslav Tajbr, Eversheds Sutherland, Czech Republic

10.45-11.00 NIS 2 - preparations, duties and responsibilities of the management

Bernhard Hager, Simona Makúchová, Eversheds Sutherland, Slovakia

11.00-11.15 NIS2 compliant security - effective security during internal resource limitations

Peter Hudák, Citadelo

11.15-11.30 Break

11.30-13.00 An interactive workshop about the information security, regulatory and legal risks across jurisdictions, especially in the geo-political context of our region

Michael Bahar, Eversheds Sutherland USA, co-lead of the firm's global Cybersecurity and Data Privacy practice

13.00-13.30 Panel discussion


WHERE

AC Hotel by Marriott Bratislava

WHEN

18.4.2024 10:00 - 13:30


PARTICIPATION FEE

for a chamber member 0,-€

for a non-member 39,-€ + VAT


LANGUAGE

English

Please register at the latest by 17.4.2024 12:00


WE LOOK FORWARD

TO YOUR PARTICIPATION!


...


Britská obchodná komora a zmiešané obchodné komory na Slovensku

v spolupráci so spoločnosťou Eversheds Sutherland a Citadelo, s.r.o.


si Vás dovoľujú srdečne pozvať na seminár: Povinnosť zvýšiť kybernetickú bezpečnosť ("NIS2") a ako prežiť kybernetický útok


Smernica NIS2 je celoeurópskou legislatívou v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Poskytuje právne opatrenia na zvýšenie celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2023


PROGRAM:

10-10.30 Registrácia a neskoré raňajky

10.30-10.45 NIS 2 - právny rámec.

Jaroslav Tajbr, Eversheds Sutherland, Czech Republic

10.45-11.00 NIS 2 - príprava, povinnosti a zodpovednosť manažmentu

Bernhard Hager, Simona Makúchová,

Eversheds Sutherland, Slovakia

11.00-11.15 Zabezpečenie v súlade s NIS2 - efektívne zabezpečenie pri nedostatku interných zdrojov

Peter Hudák, Citadelo

11.15-11.30 Prestávka

11.30-13.00 Interaktívny workshop o informačnej bezpečnosti, regulačných a právnych rizikách v rôznych jurisdikciách, najmä v geopolitickom kontexte nášho regiónu

Michael Bahar, Eversheds Sutherland USA, co-lead of the firm's global Cybersecurity and Data Privacy practice

13.00-13.30 Panelová diskusia


KDE

AC Hotel by Marriott Bratislava

KEDY

18.4.2024 10:00 - 13:30


ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Pre členov zdarma

Pre nečlenov 39,-€ + DPH


JAZYK

Angličtina s tlmočením

Prosíme Vás o prihlásenie najneskôr do 17.4.2024 12:00


TEŠÍME SA NA VÁS!